Hvem viser nordlendingene finger’n?

OL I TROMSØ: I Dagbladet 3/9 skriver fire framtredende SV-ere i Tromsø og Tromspolitikken et innlegg der de hevder at Siv Jensen «viser nordlendingene finger’n» fordi hun vil trekke søknaden om OL i Tromsø dersom Frp kommer til makta. De hevder videre at dette føyer seg inn i rekken av Nord-Norgefiendtlige holdninger fra Frp.

Det er foruroligende å lese SV-ernes ukritiske forherligelse av OL-prosjektet. Hvordan kan de hevde at OL-prosjektet har ført til en ny giv i landsdelen, økt samarbeid og dugnadsånd? Det er forunderlig at aktive SV-ere ikke har fått med seg at Tromsø 2018 ikke framstår som et samlende prosjekt; verken blant SV-medlemmer og velgere, eller blant befolkninga i Tromsø, i landsdelen og på landsbasis. Vi er mange SV-ere som deler Siv Jensens syn i akkurat denne saken; vi ønsker ikke at det søkes om OL i 2018.

At SV-ere avviser økonomien skal være noe problem, er svært beklagelig. For det første har faglige utredninger vist at det er svært usikkert om Nord-Norge får noe særlig igjen av de milliardene som planlegges brukt på den store idrettsfesten. Og når SV er med på å beordre en nedstyring av omsorgen for eldre og funksjonshemma i Tromsø for å spare inn 44 milloner kr. på budsjettet – ja så legger man det politiske lendet kollåpent for videre Frp-framgang. Folk er i stand til å se sammenhengen i pengebruken – og til å avsløre politisk svada.

Vi stiller oss generelt undrende til våre partifeller som så ukritisk støtter et Ol i Tromsø. Vi mener det er fundamentalt uforenelig med partiets program.