Hvilke gater i Mogadishu?

ASYLPOLITIKK 1: I et intervju nylig sier statssekretær Libe Rieber- Mohn (AP) at det tar bare et par timer fra Norge strammer inn asylpolitikken til alt er kjent i gatene i Mogadishu.

Det jeg undres over, som jeg gjerne skulle spørre statssekretæren om, er hvilke gater i Mogadishu hun sikter til. De fleste i verden har de siste årene vært klar over at byen på et par millioner for det meste er en spøkelsesby. Byen består av 17 bydeler og 6 av dem er fullstendig tømt for folk. I følge UNCHR utgjør de internfordrevne flyktningene i Somalia ca. 750.000 i 2008 (en økning på 350.000 fra året før) 400.000 av dem er fra Mogadishu. Grunnet sikkerheten er den humanitære tilstedeværelsen og aktivitetene begrenset til sporadisk innsats, når og hvor det er mulig.

I tillegg til de menneskeskapte krisene, opplever Somalia flom og tørke, som på en drastisk måte reduserer avlinger og husdyrproduksjon. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) anslår at mer en 1,5 millioner mennesker i sør- og sentral-Somalia har akutte behov for matvarehjelp. Kartlegging som er blitt gjort av FN indikerer at hjelpen til alle sektorene er mye lavere enn internasjonal humanitær standard.

De hardest rammede regionene er i sør- og sentral-Somalia, mens situasjonen på stedene bebodd av de internt fordrevne er verre enn til og med minstestandarden for flyktningsleire. Betaling til jordeiere er ofte en betingelse for å kunne slå seg ned på trygge steder, og de sanitære forholdene er svært dårlige. Helsefasilitetene er fraværende på grunn av mangel på helsepersonale og medisiner.

Jeg er overrasket at statssekretæren har valgt å bruke en slik by, og et land i en slik tilstand, som et eksempel i forsøket på å rettferdiggjøre de strenge tiltakene som er blitt vedtatt i regjering av Ap og Sp. Det folk i Mogadishu trenger er nødhjelp for å avhjelpe den situasjonen som er beskrevet ovenfor av FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Det mest urettferdige man kan utsette dem for er at de blir brukt i en politisk maktkamp i verdens rikeste land, mens de sitter i teltene sine (de heldigste som får noen form for husly) utenfor byen sin og venter på å høre hvor mange av deres kjære som har blitt arrestert, kidnappet, skadet, voldtatt eller drept.