Hvilket senter?

NOEN VIL HA arkiv for rock, noen vil ha opplevelsessenter, mens noen vil ha alt på en gang. Lilleby mener enhver norsk storby bør ha ett opplevelsessenter for «rytmisk musikk». Men vi mener det er viktigere å opprette kompetansesenter i byene. Det er slike senter som kan løfte ett samlet Norsk musikkmiljø gjennom profesjonalisering i alle ledd. Noe som igjen fører til økt eksport av Norsk musikk. I Lilleby jobber vi med å bedre vilkårene for musikkmiljøet i Trondheim. Vi er også et naturlig bindeledd mellom miljø og kommune. Vår modell er lik de mer etablerte Bergens aktørene i BRAK. Vi har nær dialog med BRAK gjennom samtalegruppen storbynettverket. Storbynettverket består av representanter fra musikkmiljøet i de 6 største byene i Norge. Dette er ett initiativ fra lilleby med det formål å finne løsninger på felles problemstillinger samt lære av hverandre. Oslo sin representant i dette nettverket heter Svein Bjørge. I et debattinnlegg lovpriser Bjørge vår jobb for miljøet i Trondheim, men sier samtidig at opprettelsen av Popbunker Dora vil kvele politikernes engasjement for lilleby sin del. Dette føles som et forsøk på å snu vårt engasjement mot Dora-prosjektet.

DET TOK LANG tid før miljøet ble tatt med i prosjektet, og det mener vi er feil. Vi kommer fremdeles til å stille kritiske spørsmål. Kvalitetssikring kaller vi det. Men vi mener et nasjonalt museum til Trondheim kan gi en økt effekt i både engasjement og ren pengestøtte til prosjekter som Lilleby kompetansesenter for rytmisk musikk. Lilleby vil gjerne bruke politikernes engasjement i denne saken som pressmiddel. Da bør vi oppleve en sterk økning i kulturstøtten landet over. Norges idrettsforbund bør føle seg utrygge!!