VOLDTEKT: I Stavanger tingrett ble en mann dømt for to voldtekter. Han fikk lavere straff enn normalstraffen og erstatningen ble satt lavere enn ellers, fordi de fornærmede var prostituerte.
VOLDTEKT: I Stavanger tingrett ble en mann dømt for to voldtekter. Han fikk lavere straff enn normalstraffen og erstatningen ble satt lavere enn ellers, fordi de fornærmede var prostituerte.Vis mer

Voldtekt

Hvis hun selger sex, er voldtekten mindre krenkende

En utdatert og moralistisk oppfatning.

Meninger

I Stavanger tingrett ble en mann dømt for to voldtekter. Han fikk lavere straff enn normalstraffen og erstatningen ble satt lavere enn ellers, fordi de fornærmede var prostituerte. Begrunnelsen var at krenkelsen av den seksuelle integriteten er av en «noe annen karakter» enn ellers når de fornærmede hadde sagt seg villige til å selge sex. Gjerningspersonen hadde i begge tilfeller avtalt at kvinnene skulle komme hjem til ham for å ha sex mot et avtalt beløp. Han ville ikke betale og valgte heller å voldta kvinnene.

JURK mener det beror på en utdatert og moralistisk oppfatning dersom voldtektene skal anses som mindre krenkende fordi de fornærmede var prostituerte. Dette har heller ikke forankring i lovens forarbeider som dommen viser til, hvor det fremheves at voldtekt er en av de mest alvorlige forbrytelsene mot noens seksuelle integritet og at dette er tilfelle for alle voldtekter. Motivasjonen for i utgangspunktet å ville ha sex kan være så mangt, og bør ikke endre hvordan man vurderer straffverdigheten hvis det senere utvikler seg til en voldtektssituasjon.

For å underbygge sitt standpunkt viste tingretten videre til en dom fra Gulating lagmannsrett som på dette tidspunktet ikke var rettskraftig. Den er for øvrig nå opphevet av Høyesteretts ankeutvalg på grunn av saksbehandlingsfeil. Dette er en rettskildebruk som ikke er holdbar.

Av de rettslige argumentene som står tilbake viser tingretten til en høyesterettsdom fra 2003. Det som imidlertid ikke kommer frem i tingrettens vurdering er at høyesterettsdommen viser til at en persons seksualmoral eller seksuelle adferd ellers, ikke skal ha betydning for straffeutmålingen eller vedkommendes vern mot voldtekt. Det er omstendighetene ved den konkrete straffbare handlingen som skal vurderes. Høyesterett uttaler også at man ikke skal ha noe annerledes rettslig vern fordi man er prostituert. Etter vår mening kan ikke denne dommen tas til inntekt for et så bastant standpunkt som tingretten tar.

Saken skal opp til ny behandling for Gulating lagmannsrett i april, og det blir interessant å se hvordan disse spørsmålene vurderes.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.