Hvis ikke kommer Erna...

I Danmark «dater» småkommunene hverandre i håp om å finne en partner, nå vil Kommunenes Sentralforbund at norske kommuner skal gjøre det samme.

NÅR KOMMUNALMINISTER

Erna Solberg farer rundt i Norge med livvaktene sine, skjelver kommunepolitikerne. Hun har en egen evne til å si det de ikke vil høre. Hennes mimikk og tonelag etterlater ingen tvil: Sånn er det med den saken! Derfor har Telemarksavisa neppe misforstått i referatet fra en konferanse i Langesund: «Hvis ikke småkommunene slår seg sammen i løpet av få år, vil kommunalminister Erna Solberg gjøre det for dem. Og det allerede i neste stortingsperiode.» Det går også fram at hun vil se om det er noe med overføringene i inntektssystemet som gjør at småkommunene opprettholdes. Trusselen er sendt ut.

PÅ DEN ANDRE SIDA

av Skagerrak finner vi nøyaktig de samme spørsmålene på dagsordenen. Det interessante med Danmark er at sentrale myndigheters trusler har fått et overraskende høyt antall småkommuner til å «date» hverandre i håp om å finne kjærligheten. Mens det i fjor var 31 kommuner som arbeidet med sammenslåing, har tallet steget til 67 i år. De håper med det å komme regjeringens strukturkommisjon i forkjøpet. Flere av småkommunene ser det som en fordel å selv styre utviklingen framfor å bli tvangsplassert, for eksempel inn i en større by. Nå er det et stykke fram til de politiske beslutningenes tas i Danmark, og der som her blir det neppe bare dragkamp mellom partier, men også mellom topp og grasrot i de store partiene.

KOMMUNENES

Sentralforbund har tatt signalene fra kommunalministeren, og allerede i neste måned kommer KS til å drøfte tiltak som kan gjøre det enklere for norske kommuner på egen hånd å styre denne utviklingen, slik som det nå skjer i Danmark. En forutsetning for en bredere støtte til en slik frivillig utvikling er at staten er villig til å gi fra seg myndighet, og at kommunene får mer frihet til å drive selvstendig politikk. Det krever dialog med Solberg, snarere enn hennes diktat.

MED 434 KOMMUNER

er det vanskelig å tenke seg at vi har de samme kommunegrensene om ti år. Selv de mest konservative kommunetilhengerne må erkjenne det. Konsekvensen av for mange små kommuner kan paradoksalt nok bli tap av demokrati, fordi kommunene nærmest kan bli som statlige velforeninger, slik tendensen er for Frankrikes over 30000 kommuner.

Men ordføreren i Siljan representerer nok den aktuelle stemningen når han sier til TA: - Hvis det er slik at mine innbyggere ønsker å opprettholde Siljan kommune som egen enhet, hvorfor skal det da komme noen fra Oslo for å fortelle oss at vi skal slå oss sammen med Skien?

Faktisk har jeg litt forståelse for ham, for Siljan ligger der trengt mellom et annet fylke og en stor by, men andre kan jo begynne å tenke som danskene.

ELLERS KOMMER ERNA.