Planene må tilpasses: Kommunale investeringer knyttet til sentrumsplanene for både Sola og Tananger må tilpasses den utviklingen man faktisk ser, ikke den man håper på, skriver Geir Ove Skaarstad. Foto: Privat.
Planene må tilpasses: Kommunale investeringer knyttet til sentrumsplanene for både Sola og Tananger må tilpasses den utviklingen man faktisk ser, ikke den man håper på, skriver Geir Ove Skaarstad. Foto: Privat.Vis mer

Hvis oljå ikke lenger er drivkraften for videre vekst, hva skal være det da?

Mange av planene for både Sola kommune og Nord-Jæren er basert på en forventning om at den oljefyrte veksten vi har hatt de siste ti årene skulle fortsette videre.

Meninger

Mange av planene for både Sola kommune og Nord-Jæren er basert på en forventning om at den oljefyrte veksten vi har hatt de siste ti årene skulle fortsette videre. Dette gjelder både planer for boligbygging, industriutvikling og veiutbygging. Men ting har snudd brått i det siste. Vi ser derfor behov for å vurdere grunnlaget for disse planene på nytt.

Hvis oljå ikke lenger er drivkraften for videre vekst, hva skal være det da, og når? Blir det for eksempel nok folk og aktivitet her til å betale for Transportkorridor Vest?

I en slik situasjon skal kommunen være forsiktig med å ta på seg økonomisk risiko, slik som å bygge boliger for egen regning for videresalg. Kommunale investeringer knyttet til sentrumsplanene for både Sola og Tananger må tilpasses den utviklingen man faktisk ser, ikke den man håper på. Og kommunen bør ikke vedta planer for industriutvikling som fjerner eller skremmer vekk de som allerede bor her.

En aktuell sak nå i den forbindelsen er at Stavangerregionen Interkommunale Havn, et selskap hvor Sola kommune er medeier, ønsker å løse ut Båtstadområdet for industriformål. Det er snakk om noe over 50 hus. Med utløsning til markedspris, rivning og klargjøring, snakker man fort om 400 millioner kroner. Og den største folkeforlytningen i Norge siden Gardermoen.

Dette skal så tjenes inn ved økt container-trafikk. I slike saker vil vi kreve at utbygger, her havnen, redegjør for økonomien i prosjektet. Så skal kommunestyret vurdere om det gir nok penger i kommunekassen til å rettferdiggjøre et såpass dramatisk tiltak.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.