Garantist: Høyre er din garantist for at eiendomsskatten ikke blir innført igjen i Oslo, skriver Øyvind A. Tandberg. Foto: © Espen Bratlie / Samfoto
Garantist: Høyre er din garantist for at eiendomsskatten ikke blir innført igjen i Oslo, skriver Øyvind A. Tandberg. Foto: © Espen Bratlie / SamfotoVis mer

Hvis SV får gjennomslag, vil en bolig til sju millioner gi 18 200 kroner i eiendomsskatt i året

Det er for mye tåkeprat om eiendomsskatt i Oslo.

Meninger

Skatt kan være vanskelig å forstå for de fleste, og eiendomsskatt er intet unntak. Heller tvert om. I motsetning til all annen skattlegging, tar den verken hensyn til din inntekt eller gjeld. Det er kun verdien på din bolig som legges til grunn for skattelegging. Videre er dette en lokal skatt som det er opp til politikerne å bestemme hvordan den skal beregnes. Oslo, som ikke har hatt eiendomsskatt siden Høyre fjernet den i 1998, har i tillegg mange boligeiere som aldri har hatt noe forhold til denne skatten.

Det påligger derfor de partiene som omfavner og vil innføre eiendomsskatt et ansvar for å være like tydelig på hvem som skal betale som de er tydelige på hvem som skal få gleden av eiendomsskatten.

Så er ikke tilfelle. Velgerne kan lett oppfatte uttalelsene slik at de som skal betale er noen andre enn dem selv. Det mener jeg blir tåkeprat. Eksemplene er flere. Når Jonas Gahr Støre sier til VG at det kun er de med veldig store boliger som skal betale eiendomsskatt, ja, så tenker man ikke på boliger fra 80-150 kvm (alt avhengig av bydel) som vil måtte betale eiendomsskatt. Marianne Borgen i SV er opptatt av at vanlige folk ikke skal betale eiendomsskatt. Nå vet ikke jeg hva SVs definisjon på vanlige folk er, men jeg tror at de som har boliger fra cirka fire millioner og oppover anser seg som ganske vanlige, men de vil måtte betale eiendomsskatt dersom SV får bestemme. Bjørnar Moxnes i Rødt er opptatt av at ingen med dårlig råd skal betale eiendomsskatt. Som jeg beskrev innledningsvis, så tar ikke eiendomsskatten hensyn til inntekt.

For å forsvare innføring av eiendomsskatt overfor sine velgere så vil partiene såkalt øremerke pengene til helt konkrete tiltak. Øremerking er et kjent begrep som blir brukt når staten overfører ekstra penger til en kommune og som skal gå til et spesielt formål. Brukes ikke pengene riktig så kan de risikere å måtte betale pengene tilbake til staten. Derfor gir bruken av ordet øremerking en ekstra troverdighet hos velgerne at tiltakene faktisk blir gjennomført.

Men når alle partiene har øremerket de samme pengene til forskjellige tiltak, så sier det seg selv at de øremerkede tiltakene blir en del av en hestehandel mellom partiene hvor kanskje kun deler av de enkelte partiers øremerkede prosjekter blir innført. Alternativet er at man øker eiendomsskatten så alle (partiene) blir fornøyd. Det kan bli dyrt - veldig dyrt. Får for eksempel SV gjennomslag, vil en bolig til sju millioner gi 18 200 kroner i eiendomsskatt i året.

Ble du usikker om du skal betale eiendomsskatt, hvor mye og om løftene som blir gitt holder? Ja, så har du god grunn til det. Stemmer du Høyre trenger du ikke lenger å være usikker. Høyre er din garantist for at eiendomsskatten ikke blir innført igjen i Oslo.

Hva mener du? Del det du har på hjertet under Lokale meninger!