VELGE SELV: Folk flest vil selv velge hvem som kommer hjem til dem om de har behov for hjemmehjelp. I NHO tror vi på et samspill mellom offentlig og privat sektor, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock
VELGE SELV: Folk flest vil selv velge hvem som kommer hjem til dem om de har behov for hjemmehjelp. I NHO tror vi på et samspill mellom offentlig og privat sektor, skriver innsenderen. Foto: ShutterstockVis mer

Velferdstjenester:

Hvis velferden er viktigst

Det lureste er at de som har kunnskapen møtes og utveksler den seg imellom. Det er det som skjer i et marked.

Meninger

Debatten om private leverandører av velferdstjenester går ufortrødent videre, fortsatt med bruk av rimelig krasse ord. Sist ute var partisekretær Kjersti Stenseng i Ap som lar sosial dumping og profittjag være toneangivende ordvalg her i Dagbladet 28. september.

Ole Erik Almlid.
Ole Erik Almlid. Vis mer

Jeg har et håp om at valget neste år kan dreie seg mer om brukerne av velferdstjenester enn om leverandørene av dem.

I velferdssektoren er det mange eksempler på at private leverandører bidrar til høyere kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader i produksjonen av dem. Det er det som må til om bedriftene skal gå med overskudd (=profitt), trygge arbeidsplassene og overleve.

Det mest interessante spørsmålet i debatten er egentlig hvordan det har seg at private klarer å gå med overskudd på å gjøre det samme som det offentlige. Det komplekse svaret er at de finner løsninger i driften som gir bedre husholdering av pengene. Å slippe til alle som kan, og vil, bidra er faktisk en av nøklene til suksess.

Det er uansett bred enighet om at vi i framtida ønsker et velferdssamfunn der staten har ansvar for å dekke de viktigste behovene den enkelte av oss har for velferdstjenester. Demografiske endringer betinger likevel at vi må få mest mulig ut av pengene vi har. Dette er en ganske dagligdags øvelse for de fleste av oss. Det er et godt alternativ også for offentlig sektor.

Det er imidlertid vanskelig å sitte på et kontor og si hva som er best husholdering av pengene, rett og slett fordi vi der ikke har kunnskap om verken den enkeltes behov for tjenester eller hvordan tjenestene produseres best mulig. Det lureste er at de som har kunnskapen møtes og utveksler den seg imellom. Det er det som skjer i et marked.

En befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar TNS på vegne av NHO Service og Handel i februar i år viser at seks av ti mener det er riktig at private får konkurrere om å levere tjenester det offentlige har ansvar for. Undersøkelsen har vært gjennomført i 2003, -05, -15, -17 og -18, og viser en stabil oppfatning om dette i befolkningen.

2018-undersøkelsen viser mer. For da Kantar TNS justerte spørsmålsstillingen fra å handle om konkurranse til å handle om selv å kunne velge, økte oppslutningen til 76 prosent. Folk flest vil selv velge hvem som kommer hjem til dem om de har behov for hjemmehjelp. I NHO tror vi på et samspill mellom offentlig og privat sektor.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.