Hvor ble det av velgerne?

USA-VALGET: Bente Kalsnes’ kronikk 15. november om «digitale Obama» gjentar den vanlige påstanden om at Obamas valgkamp i unik grad mobiliserte velgere, særlig ungdom. Kalsnes bygger på anslag presentert dagen etter valget, når hun skriver at valgdeltakelsen var på 64,1% og at 19% flere unge stemte i år enn i 2004. Mannen bak dette første anslaget, som tilsvarer 136,6 millioner velgere, er Michael McDonald ved George Mason University. Et par dager etter var hans eget anslag nede i 133,3 millioner, og den 14. november 130,8 millioner, tilsvarende 61,4%, mot 60,1% i 2004.

Men dette kan også vise seg å være for høyt, siden det er basert på forventningen om at et stort antall forhåndsstemmer ennå ikke er opptalt. Pr. 15. november er ikke særlig mer enn 126,5 millioner stemmer talt opp, og i fem av de syv statene som er helt ferdig opptalt har deltakelsen faktisk gått ned.

Til sammenligning økte deltakelsen fra 2000 til 2004 med om lag 6 prosentpoeng. Da var altså da, og ikke nå, at den store endringer kom – helt uten Obama, og med en langt mindre rolle for Obamas nye teknologiske virkemidler som Kalsnes og mange andre er så opptatt av.

Valgdagsmålingene viser at aldersgruppen 18-29 år sto for 18% av velgerne i år, mot 17% for fire år siden. Med en beskjeden oppgang i samlet valgdeltakelse, betyr det at ungdom deltok noe mer enn sist, men vi har knapt nok opplevd noen revolusjon. Dessuten er det grunn til å tro at fremgangen minst like mye skyldes Obamas alder, person, talegaver og budskap som hans måte å drive valgkamp på. Og valgdeltakelsen blant amerikanske unge er fremdeles lavere enn ved de siste norske stortingsvalg. Jens, Erna, Kristin og Carl Ivar – i all sin digitale gammelmodighet, mobiliserte snaue 58% av velgerne i samme aldersgruppe i 2001 og drøye 62% i 2005.

Norske partier er trolig et lett bytte for konsulenter som vil overbevise dem om at fikse digitale løsninger vil gjøre utslaget. Mitt råd er å spare pengene. De fleste valg vinnes ikke på teknologi eller retorikk, og Obamas talegaver kan dere uansett ikke matche. Det finnes et «triks» som ikke koster penger - et klart politisk alternativ.