GÅR UTOVER SMÅSTEDER:  Det er de unge som flytter og de gamle som blir. Vi står overfor en utvikling med negativ aldersbæreevne på mange småsteder, en utvikling som utfordrer kommunens evne til å tilby gode tjenester i fremtiden, skriver Kristin Skogen Lund i sitt svar om kommunesammenslåing til Trygve Slagsvold Vedum (Sp).  Foto: Jacques Hvistendahl
GÅR UTOVER SMÅSTEDER: Det er de unge som flytter og de gamle som blir. Vi står overfor en utvikling med negativ aldersbæreevne på mange småsteder, en utvikling som utfordrer kommunens evne til å tilby gode tjenester i fremtiden, skriver Kristin Skogen Lund i sitt svar om kommunesammenslåing til Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Hvor er argumentene dine Slagsvold Vedum?

Senterpartilederens perspektiver på kommunesammenslåingen begrenser seg dessverre kun til neste valg.

Meninger

Det er ikke uventet at Senterpartiet misliker NHOs forslag om 77 mer slagkraftige kommuner, men i Dagbladet 24. august freser partiets leder Trygve Slagsvold Vedum uten å argumentere mot selve forslaget.

Han skriver at det er stor motstand mot færre kommuner og at det ikke er realistisk å få flertall for NHOs forslag. Det er ikke overraskende at de minste kommunene - med mest økonomisk støtte - også har godt fornøyde innbyggere. Jeg er usikker på om det bør kalles argumentasjon når Vedum skriver: «Den sterkeste støtten til kommunesammenslåing finner vi blant menn over 56 år.»

Det er kommet flere offentlige utredninger om kommunestruktur de siste årene som ender opp med rundt 100 kommuner. NHO har kontaktet våre 15 regionkontorer over hele landet om hvilke kommuner som bør slås sammen, de har igjen spurt sine bedrifter i regionene, en tilnærming som skulle være i tråd med Senterpartiets ideal om å lytte til lokal kunnskap. Hovedprinsippet NHO har lagt til grunn er at bo- og arbeidsmarkedsregioner skal være utgangspunktet for kommuneinndelingene. Sentralt i en slik tilnærming er pendlingsomfang og reisetid. Med dette utgangspunktet endte SSB opp med 89 regionkommuner i 2002.

Det er ikke noe poeng for NHO at vi får eksakt 77 kommuner, men at vi får en kommunereform som monner. Det trenger Norge og næringslivet. Kommunenes oppgaver har utvidet seg betydelig i både omgang og kompleksitet siden 60-tallet. Samtidig har vi hatt en betydelig sentralisering av både mennesker, kompetanse og bedrifter. Fra 1970 til i dag har rundt 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene. Det er de unge som flytter og de gamle som blir. Vi står overfor en utvikling med negativ aldersbæreevne på mange småsteder, en utvikling som utfordrer kommunens evne til å tilby gode tjenester i fremtiden.

NHO har til gode å se hvilke svar Senterpartiet har på disse utviklingstrekkene. Ikke i dag, men om 20 år. De ordførerne som tar mennesker på alvor, er de som evner å se utover sin egen region, sin egen rolle og ikke minst utover sin egen tidsperiode. Slagsvold Vedum perspektiv begrenser seg dessverre kun til neste valg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.