Hvor går grensa?

DET ER PÅ høy tid å stille seg spørsmålet om hvor grensa går for trakassering av motorsyklister og MC-kulturen. Undertegnede har jobbet rundt 18 år i rusomsorg. På de årene har jeg lært mye om stigmatisering og trakassering. Jeg trodde ikke på noe tidspunkt jeg skulle oppleve noe lignende i forhold til andre grupper, bortsett fra innvandrere. Selv er jeg medlem i en klubb hvor vi bryr oss mer om hvem du er enn hva du kjører, for oss handler MC-livet om frihet også friheten til å kjøre den sykkelen du og lommeboka de trives med. Vi har et godt forhold til så vel politi som lokale myndigheter. Således kunne jeg satt meg ned og tålt så inderlig vel den urett som ikke rammer meg selv. Det er slik mange forholder seg til så vel rusmisbrukere som innvandrere. Heldigvis stiller noen spørsmål om hvor grensen går, verdien av vårt samfunn må vurderes ut ifra vår kritiske holdning til maktovergrep mot så vel enkeltpersoner som grupper.

JEG SKAL NEVNE et par eksempler. For en tid tilbake valgte ordføreren i Svelvik å navngi en person han ikke ønsket som innbygger i sin kommune. Hvordan ville du som leser reagert dersom denne mannen var innvandrer eller hadde et handikap. Du ville antagelig kalt ordføreren både ondskapsfull og menneskefiendtlig. Mannen ordføreren navnga var medlem av MC-klubben Outlaws.

Vi tålte så inderlig vel den urett som ikke rammet oss selv. I Norge utgis et magasin som heter Scanbike. De arrangerer en vårmønstring for MC-folket. Så vidt meg bekjent har ikke dette arrangementet medført noen skandaler tidligere. I år skulle arrangementet vært i Drammen travpark og forhåpentligvis vil arrangementet bli avholdt. Det er imidlertid krefter i sving for å stanse vårmønstringen. Bakgrunnen skal være at redaktøren i bladet er medlem av Hells Angels. Etter å ha lest pressens omtale av det såkalte «kriminelle MC-miljøet» undrer det kanskje mange at noen jobber i disse klubbene. Denne redaktøren er i alle fall i arbeid, og det skal arbeidsgiveren straffes for. Nå er jo redaktøren såpass profilert at undertegnede vet at han har to jobber, kanskje bør alle spillejobber for TNT avlyses.

DU SOM LESER dette vil kanskje tenke at undertegnede er utrolig blåøyd. Isolerer man tilfellet og ser det i relasjon til tidligere hendelser i området er det enkelt å skape inntrykk av at dette arrangementet bør stoppes. Det er nettopp den tankemåten som skaper stigmatisering og utstøting. Det er den linjen som gjør at ulike subkulturer blir uhåndterbare for både de som står utenfor kulturen og de som er en del av den. Fiendebilder skapes og det som oppleves som negativt forsterkes og øker i omfang. Man blir ikke mindre kriminell av å bli hindret i å utføre et arbeid.

På samme måte som man ikke blir mindre misbruker av å bli forfulgt. Innvandrere blir ikke mer Norske av at vi mistenkeliggjør deres religion, hensikt eller moral. Mitt poeng er ikke på noen måte å forsvare eller forklare kriminalitet som utføres av medlemmer eller såkalte hang-arounds i ulike MC-klubber. Stjeler noen bilen min vil jeg at han tas og selger noen dop til dattera mi så vil jeg at hun som selger også blir tatt. Allikevel er det rein trakassering når en ordfører navngir en person som han ikke vil ha boende i sin kommune.

På samme måte er det et rent yrkesforbud for en enkeltperson og direkte angrep på et magasin når Scanbike nektes å arrangere sin vårmønstring. La oss håpe travselskapet ikke bøyer unna, la oss håpe sola skinner på vårmønstringa. Vi må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv.