ARROGANT: Det blir enda tydeligere, når Sturla Stålsett konsekvent nekter å svare på de helt essensielle spørsmålene i debatten, skriver Gelius.
ARROGANT: Det blir enda tydeligere, når Sturla Stålsett konsekvent nekter å svare på de helt essensielle spørsmålene i debatten, skriver Gelius.Vis mer

Hvor mange flyktninger skal Norge ta imot?

Kirka og flyktningene.

Meninger

«En taus og tam kirke svikter sin neste, som seg selv.» «Kompromissløs solidaritet med nødlidende og utestengte hører med til kjernen av det kristne budskapet.»

Sturla Stålsett har i Dagbladet satt ord på både det kristne budskapet og kirkas rolle i den aktuelle flyktningdebatten. Dette har det da heller ikke vært uenighet om. Hadde Stålsett lest min kronikk i avisa, så hadde han sett at jeg nettopp skrev, at kirka selvsagt skal være «en profetisk og samfunnsengasjert røst inn i vår tid.»

Der hvor Stålsetts og mine veier skilles, er hvordan dette skal tolkes og settes ut i praksis. For det finnes nemlig ikke bare én rett måte å vise nestekjærlighet på, selv om Stålsett åpenbart ser ut til å mene det. Ifølge ham viser alle kirkas høringsuttalelser et negativt syn på regjeringens innstrammingstiltak på flyktningpolitikken. Men hvem er kirka og på vegne av hvem uttaler de forskjellige biskopene seg? De er selvsagt enkeltpersoner og uttaler seg på vegne av seg selv.

Jeg vil ha meg frabedt at Stålsett og andre da hevder at «kirka er kommet på kant med regjeringen». For kirka er altså de 3 millionene nordmenn som er medlemmer av kirka - og de har utvilsomt høyst forskjellige meninger i dette spørsmålet!

Stålsetts arroganse blir enda tydeligere, når han konsekvent nekter å svare på de helt essensielle spørsmålene i debatten, nemlig: hvor mange flyktninger Norge bør ta imot og hva dette vil koste det norske samfunnet? Stålsett innrømmer at «økonomiske prioriteringer må til», men når han skal konkretisere dette, blir det bare honnørord: «den som har det vanskeligst må prioriteres høyest.»

I motsetning til Stålsett, har den engelske erkebiskopen, Justin Welby, nettopp satt ord på disse økonomiske sidene ved flyktningsituasjonen, når han spør: Hva skjer med boligene våre? Hva skjer med jobbene våre? Og hva skjer med tilgang til helsetjenester?

Stålsett har hittil fått stor spalteplass i Dagbladet, men har unngått å svare på disse spørsmålene: Når den som har det vanskeligst, må prioriteres høyest - hvem skal da prioriteres ned? Hvor skal pengene hentes fra?

Når Stålsett og andre i kirka har gått så hardt ut mot regjeringen, er det rett og rimelig å spørre: hva er alternativet til regjeringens politikk og hvordan skal denne finansieres? I denne sammenheng vil et helt sentralt spørsmål være: hvor mange flyktninger skal Norge ta imot? 50.000 eller 100.000 ?