Hvor øker oljeformuen mest?

OLJEFONDET: Dersom boligprisene er spådd en økning på 8 prosent, hvem haster i vei for å selge boligen for deretter å plassere salgssummen til 4 prosent avkastning? Hvorfor har man i Norge slikt hastverk med å pumpe opp oljen for å plassere pengene i petroleumsfondet med en uviss årlig avkastning på vel 4 prosent?I fjor anslo en rapport produsert av energiøkonomer ved den franske banken Ixis-CI at oljeprisen i 2015 vil nå 380 US $ per fat. Dette estimatet er selvsagt bare ett av mange, men sett at de får rett. Da vil det å la oljen ligge under havbunnen i ni år til gi en årlig avkastning mange ganger større enn det petroleumsfondet har prestert.

SER VI PÅ energisituasjonen i verden virker det lite sannsynlig at olje skulle stige mindre enn 4 prosent årlig i pris. Etterspørselen etter energi vil øke enormt utover i vårt århundre, tilgangen på olje vil minke, og alternative energikilder som er konkurransedyktige og som virkelig monner lar vente på seg. En sannsynlighetsvurdering skulle tilsi at oljeprisen kommer til å øke ytterligere til enorme høyder. Jeg forstår selvfølgelig usikkerheten om hvor mye og når, men det jeg har vanskelig for å forstå er hvorfor denne Norges absolutt største avgjørelse når det gjelder plassering og avkastning ikke er ett stort debatt tema i vårt økonomiske eller politiske miljø. Skal vi pumpe opp oljen nå for å få avkastning av pengene, eller gir det større avkastning å vente 10, 20 eller 50 år? Sammenlignet med dette spørsmålet blir alle andre investeringsspørsmål som å kaste på stikka med femtiøringer.Kan vi lære av å se tilbake, hadde det vært lønnsomt å ta ut mindre på 80- og 90-tallet?

KUNNE miljøbevegelsen også møte de utvinningskåte på deres egen hjemmebane - økonomi? Hvilke argumenter har de som hevder at petroleumsfondet (nå pensjonsfondet) vil vokse raskere enn prisen på gass og olje de neste 50 år? Vi er i ferd med å tømme forekomstene av en resurs som burde gå i arv til våre etterkommere. Olje bør ikke brennes opp av vår generasjon men være en disponibel råvare også til andre formål enn energi i framtiden. Kan moderat utvinning nå både tjene miljøet og gi større pensjonsfond på sikt?