Hvor stor er strålefaren fra mobiler og internett?

«El-overfølsomhet er en sykdom. En mental sykdom.

Ronny «Nå er jo elektriske magnetfelt noe annet enn stråling fra mobilmaster, og det finnes bevis på at folk reagerer på elektriske felt, det gjør forresten dyr også. Om du går med på det så er det ikke så rart at noen er mer følsomme enn andre, og disse reagerer på el-felt som vi omgir oss med til daglig.

Pelle

«Faktum er at dersom man ikke kan påvise elektrosensitivitet igjennom blindtester, så er det ikke elektrosensitivitet du lider av. Konspirasjonsteorier er som regel den siste skanse for den urimelige.

Hobby «Jeg er selv følsom for mobil-telefoner, snakker jeg i mobil mer enn en halvtime opplever jeg å bli susete og rar i hodet, samt at jeg får hodepine. For meg er dette sannhet, et faktum.

Roar «Historien om insektsmidlet DDT, energikilden plutonium og byggematerialet Asbest burde ha lært oss at tilsynelatende geniale tekniske oppfinnelser kan ha svært ødeleggende konsekvenser for helse og miljø.

Gomle Måsegg «Hvor er de vitenskapelig studiene som viste at DDT, plutonium og asbest er uskadelig? Sannheten er vel den at da man begynte å gjøre studier ble helseskadene raskt dokumentert. Når det gjelder såkalt el-følsomhet er det allerede gjort mange vitenskapelige udersøkelser og konklusjonen er at el-følsomhet med all sannsynlighet ikke eksisterer som fysisk fenomen.