Hvordan måler vi barn og likestilling?

Tidligere ble familiene ble tvunget til å finne alternative løsninger når mødrene måtte tilbake til jobb etter 18 uker.

BEDRE MULIGHETER:  Foreldre og barn trenger tid sammen og den utvidede fødselspermisjonen — og pappapermisjonen — bedrer deres muligheter for både økt likestilling og å kunne gi barn det de faktisk har behov for. 
Foto: Geir Bølstad
BEDRE MULIGHETER: Foreldre og barn trenger tid sammen og den utvidede fødselspermisjonen — og pappapermisjonen — bedrer deres muligheter for både økt likestilling og å kunne gi barn det de faktisk har behov for. Foto: Geir BølstadVis mer
Meninger

Det var liten tvil om at kronikken om barselspermisjon nylig var skrevet av en økonom. Forfatteren, Kari Vea Salvanes, har forsket og funnet at forlenget fødselspermisjon utover de 18 ukene som ble vedtatt i 1977 har hatt liten eller ingen effekt på verken barn eller likestilling

Hun stiller derfor spørsmål om vi har for lang lønnet fødselspermisjon.

Men hvordan måler hun dette? Likestilling måles primært i form av kvinners yrkesdeltagelse. Da jeg fikk barn i -78, var det få barnehageplasser og de fleste av disse var forbeholdt barn over tre år. Familiene ble dermed tvunget til å finne alternative løsninger for barnet når mødrene måtte tilbake til jobb etter 18 uker. Eller de måtte bli værende hjemme — uten lønn.

Det ble et privat økonomisk spørsmål når man kunne gå tilbake til arbeidslivet. Hvorfor skulle dette være annerledes etter flere måneders permisjon?

Kvinners yrkesdeltagelse og lønn er svært begrensede mål på likestilling og det er minst like viktig om den utvidede permisjonen har hatt noen betydning for likestillingen i hjemmet.

Dette er vanskeligere å måle, og jeg ville tro at det først var med innføringen av lovfestet pappapermisjon vi ville kunne se vesentlige endringer her. Tilsvarende ville jeg tro at også det utvidede barnehagetilbudet kan ha bidratt til økt likestilling.

Verre synes jeg det er å måle effekten på barna bare ut fra deres skoleprestasjoner. Hva med deres emosjonelle og sosiale utvikling? Vi vet etter hvert ganske mye om barns behov i det første leveåret — langt utover 18 uker. Med den utvidede fødselspermisjonen kan barns behov tilfredsstilles på langt bedre måter enn tidligere. Er ikke også dette en viktig konsekvens av utvidet fødselspermisjon?

Effekten av utvidet fødselspermisjon på likestilling kan ikke måles så snevert og virkningen på barna kan ikke måles bare på deres kognitive ferdigheter.

Foreldre og barn trenger tid sammen og den utvidede fødselspermisjonen — og pappapermisjonen — bedrer deres muligheter for både økt likestilling og å kunne gi barn det de faktisk har behov for.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.