Hvorfor er dødsstraff galt?

Kunne det være at det er vi som er et usivilisert land?

DØDSSTRAFF: I Dagbladet 14/10 skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre: «Respekten for menneskerettighetene og individets ukrenkelighet er bærende prinsipper for vårt samfunn. Dødsstraff bryter med disse prinsippene og er i seg selv inhumant». Han gjør ikke noe forsøk på å begrunne denne påstanden. Men den forekommer hyppig. Dagbladet skrev for eksempel på lederplass 17.8.: «Uansett er dødsstraff en straff som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn. Den strider mot menneskerettighetene, enten den henrettede er skyldig eller ikke».

Kanskje mener Støre og Dagbladet at dette er innlysende, i hvert fall for et godt menneske. Eller kanskje mener de at viktigere enn argumenter er at alle gode krefter hamrer inn budskapet så mange ganger at det blir tabu å mene noe annet – som vanlig er i norsk debatt?

Jeg har også mine reservasjoner mot dødsstraffen, men jeg synes ikke det er så lett å avgjøre hva som er riktig. Hva er det Støre og Dagbladet har forstått, som så mange andre over hele verden ikke har forstått? Er ikke USA et sivilisert samfunn? Kunne det være at det er vi som er et usivilisert land? Jeg tror det er flere norske borgere enn meg som gjerne ville kunne si at dødsstraffen er inhuman, men som trenger litt hjelp fra de som mener å vite.

Noen gjør spørsmålet om dødsstraff veldig enkelt. De viser til at retten til liv er knesatt som menneskerettighet i FNs Verdenserklæring. Merkelig nok pleier de å overse at også retten til frihet er knesatt som menneskerettighet, begge i Artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet». Hvis argumentet mot dødsstraffen er at den bryter med Artikkel 3, blir den logiske konsekvensen at også frihetsstraffen må avskaffes. Det skulle ikke forundre meg om Dagbladet ville kunne mene noe slikt, men det ville være oppsiktsvekkende hvis Norges utenriksminister hadde benyttet et argument med denne logiske konsekvensen. Så hva – helt nøyaktig – er ditt argument mot dødsstraffen, herr Støre?