Hvorfor holdes han fengslet?

VARG VIKERNES: Vi – familien – er nå maktesløse vitner til den hengemyren Varg befinner seg i. En hengemyr full av hat og motarbeiding – Kriminalomsorgen.

Det er med stor bekymring vi konstaterer mangelen på samarbeid mellom KSF (både kriminalomsorgen regionalt og kriminalomsorgens sentrale forvaltning) og fengsel. To ganger har Varg nå fått avslag på søknad om prøveløslatelse til tross for anbefalinger fra Trondheim Fengsel i 2006 og Tromsø Fengsel i 2008. Til og med PST anbefaler nå løslatelse. Da han nylig fikk avslag på sin klage på avslaget, var ledelse ved Tromsø Fengsel rystet og anbefalte ham å søke på nytt umiddelbart, noe han har gjort.

Det virker på oss som om kriminalomsorgen har bestemt seg for at han ikke skal løslates og derfor finner de stadig nye argumenter imot. Til tross for at han har vært på åpen soning i Tromsø i snart ett år og deltatt i ulike sosiale aktiviteter og at han i lang tid har hatt permisjoner fra Tromsø til sitt hjemsted og da reist med både taxi, fly, tog, ferje og bil uten problemer, mener de at han ikke er skikket til å klare seg selv. Dette er helt absurd! Varg klarer seg helt utmerket og jeg må innrømme at det er helt utrolig at han takler livet utenfor murene så bra som han gjør etter å ha sonet 15 år i fengsel.

I avslaget på prøveløslatelse ber KSF fengselet om å framlegge en plan for progresjon. Tromsø Fengsel har i støtteskriv til Vargs tredje søknad om prøveløslatelse skrevet at de finner det vanskelig å konstruere en progresjon som ikke har rot i konkrete og reelle problemstillinger. De skriver også at de ikke har avdekket be- hov for bistand fra det offentlige hjelpeapparatet og derfor ikke kan møte ønsket fra KSF om å trekke inn det offentlige hjelpeapparatet. Videre skriver de at det at Varg gjennom straffegjennomføringstida har satt seg i stand til å klare seg på egen hånd er noe de vurderer som positivt heller enn negativt.

Vi spør oss nå hva KSF tror de vil oppnå med å fortsatt holde ham fengslet. Det verste scenariet er at han blir demotivert og at de undergraver hans mulighet til et nytt og sunt liv sammen med sin familie etter soning.