Hvorfor Ola handler svart

Hvis vil skal bekjempe svart arbeid er vi nødt til å gjøre det mindre lønnsomt å handle svarte tjenester.

SVART ARBEID svekker rettsstaten, norske arbeidsplasser og ødelegger mange enkeltmennesker, men Agendas ønske om flere regler, mer mistillit og byråkrati er ikke et godt svar, mener kronikkforfatterne. Foto: NTB scanpix
SVART ARBEID svekker rettsstaten, norske arbeidsplasser og ødelegger mange enkeltmennesker, men Agendas ønske om flere regler, mer mistillit og byråkrati er ikke et godt svar, mener kronikkforfatterne. Foto: NTB scanpixVis mer
Meninger

Tankesmien Agenda har prisverdig kommet med et nytt notat om svart arbeid og mulige tiltak. Anslag fra A.T. Kearney viser at den svarte økonomien i Norge er på 420 milliarder kroner. Når mange arbeider svart er hele velferdsstaten truet.

Det er ikke bare tapte skatteinntekter som gjør svart arbeid problematisk. Verst er det at det rammer mange enkeltmennesker. Svart arbeid er en alvorlig trussel mot vårt liberale rettssamfunn. Kriminelle leverandører får rett og slett for stor makt. De kan tvinge mennesker i en sårbar situasjon til å arbeide på umenneskelige kontrakter, de kan underminere kontraktforståelsen i arbeidslivet og utkonkurrere lovlig virksomhet.

Hvorfor handler Ola svart?

Agenda påpeker ganske riktig i sitt notat at skatt, arbeidsgiveravgift og mva. kan mer enn doble prisen på en tjeneste. Skal mannen som maler huset tjene 50.000, må du minst betale 110.000 kroner. Det lokker mange til å handle svart.

Den sammenhengen har norske politikere sett før. Derfor ble tollen på industriprodukter gradvis fjernet. Hadde en hvit PC kostet 20.000 kroner, mens en svart PC kostet 10.000 hadde det blitt solgt mange «svarte» PC.

Vi konsumerer stadig flere tjenester. Trenden vil forsterkes av at samfunnet får flere frilansere. AirBNB, ÜBER og frilansere er bare begynnelsen. Det vil bli stadig flere plattformene som formidler arbeid eller tjenester til privatmarkedet. I utgangspunktet er dette bra. Den voksende service industrien gjør at det skapes mange nye arbeidsplasser, spesielt for folk med lav utdannelse. Potensielt er det servicenæringen en motor i integreringen.

Men skattedifferansen mellom svarte og hvite tjenester gjør det stadig mer fristende å handle svart. Problemet er at i det du handler på AirBNB eller frilanser vet du ikke om leverandøren betaler skatt. Agenda vil at nettsidene skal tvinges til å sjekke om alle frilansere betaler skatt på sine honorarer. Det finnes trolig ikke en mer effektiv måte å hindre at Über, AirBNB og frilansere etablerer seg i Norge. Delingsøkonomien kommer til å være død før den startet.

Hvis vil skal bekjempe svart arbeid er vi nødt til å gjøre det mindre lønnsomt å handle svarte tjenester. En viktig grunn til at Norge trenger en skattereform er å motvirke svart arbeid, og et mål for skattereformen må være å senke det nominelle skattenivået på tjenester.

For alternativet er ille. Det blir synlig i Agenda forslag. De skriver: «Agenda vil at skatteetaten må prioritere å gjennomføre kontroller i privatmarkedet (...) i samarbeid med andre etater. Samtidig anerkjenner vi at skatteetaten ikke vil har ressurser nok til å undersøke alle hus og hjem». Det er vel et gode at skatteetaten ikke skulle sjekke alle hus og hjem. Tillit kalles det.

Agenda vil også opprette et lavterskels tilsyn, som skal ta i mot tips fra publikum. Å ha en telefon hvor man kan ringe for å sjekke en tilbyder er en god idé. En tipstelefon hvor man kan melde fra om det man tror er svart arbeid hjemme hos naboen er ikke en god idé.

Det er ikke enkelt å bekjempe svart arbeid, men i det man gjør det må man ha to tanker i hodet. Det må bli mindre lønnsomt å handle svart og vi vil bevare den liberale rettsstat.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.