Hvorfor «pøbb» og «deit»?

Hvorfor heter det «pøbb» og «deit», men ikke eråbikk? Les nettmøtet med Språkrådets nye leder, Sylfest Lomheim.

HVA BETYR SYLFEST?</B> Det kunne språkprofessor og leder i Språkrådet Sylfest Loheim svare deg på i nettmøtet.