Hvorfor så redd for fet fisk?

Fedon Lindberg blir anklaget for å ha markedsført sine omega-3-kapsler på NRK. -  Jeg anbefalte sardiner, skriver Fedon i dette svaret.

MIN ELLERS GODE KOLLEGA Kjetil Retterstøl fra Lipidklinikken på Rikshospitalet går i et debattinnlegg i Dagbladet av 28.9. til angrep på meg personlig og redaksjonen i NRK Puls. Han kommer med en rekke betraktninger og påstander som er til de grader uriktige, at man må lure på hva som kan være motivasjonen bak angrepet.

Bakgrunnen for angrepet er et innslag i NRK Puls den 19.9. om matens betydning for helsen. Her ble Retterstøl intervjuet i forbindelse med et lite «eksperiment» som skulle vise sammenhengen mellom fett i kosten og fett i blodet. Eksperimentet gikk ut på at det ble tatt blodprøve av en «forsøksperson» før og etter et fett-rikt måltid. Man kunne se at blodserum var klart før måltidet og noe grumset etter måltidet. Retterstøls kommentar var bl.a. at «kost er like viktig som medikamenter» og at «du blir hva du spiser».

Deretter ble jeg bedt om å kommentere innslaget i programmet. Blant annet fikk jeg spørsmål om hvordan kostholdet skal være for at det skal gi like god effekt som medisiner og svarte følgende (ordrett sitat):

Fedon Lindberg: Faktisk så ble det nå i den siste europeiske hjertekongress i Stockholm vist en stor sveitsisk studie som har gjennomgått en vel hundre tidligere studier på nærmest en kvart million mennesker, og som viste at sunt fett som er altså fiskefett, fiskeolje, at det har en dobbelt så høy reduksjon av både dødelighet av alle årsaker, og av hjertedødelighet sammenlignet med disse dyre medikamentene som heter statiner. Så det er faktisk slik at kosthold er bedre sannsynligvis enn medikamenter.

Programleder: Ja, og spesielt dette som vi her har tatt i den lekreste formen, omega 3 kapsler. Hvor finner du det ellers?

Fedon Lindberg: Jo du kan finne det i fet fisk, og da vil jeg kanskje nevne sardiner, eller laks, ørret, makrell og sild, og i tillegg finnes det i linfrø-olje og valnøtter.

RETTERSTØL HEVDER i sitt debattinnlegg at jeg benyttet meg av min rolle som en av NRKs helseeksperter for å gi flere minutters gratis reklametid og markedsføre omega-3 kapsler. Ikke bare det, han hevder også at «omega-3 kapsler nå inngår i Lindbergs voksende produktsortiment til 249 kroner per pakke». For å ta dette først, la meg understreke at jeg har verken direkte eller indirekte kobling til markedsføring av omega-3 kapsler. Jeg kan også opplyse om at det hittil er solgt omega-3 tilskudd for kr. 3330 totalt i år via vår webside. Neppe en sum som skulle motivere meg å forsøke å «reklamere» for omega-3, så billig selges ikke troverdighet i våre dager.

Bakgrunnen for min uttalelse om effekten av omega-3 var altså en sveitsisk såkalt meta-analyse, dvs. en forskningsundersøkelse hvor man slår sammen flere tidligere studier på samme tema. En meta-analyse ser dermed på effekten av ulike faktorer på et stort antall forsøkspersoner.

 ANKLAGEREN: Kjetil Retterstøl mener Fedon Linderberg bruker sin status som ekspert til å markedsføre egne medikamenter. Foto: Daniel Sannum Lauten
ANKLAGEREN: Kjetil Retterstøl mener Fedon Linderberg bruker sin status som ekspert til å markedsføre egne medikamenter. Foto: Daniel Sannum Lauten Vis mer

I meta-analysen, som omfattet totalt 276.116 forsøkspersoner, fant forfatterne at statinene, (de nyere kolesterolsenkende medikamentene) reduserte risiko for dødelighet av alle årsaker, og hjertesykdom spesielt, med henholdsvis 13% og 22%. Omega-3 fettsyrer viste imidlertid en tilsvarende dødelighetsreduksjon på hhv 23% og 32%, altså dobbelt så mye som statinene. I Norge bruker vi statiner for mer enn 1 milliard årlig. Samme dag som Retterstøls leserinnlegg sto på trykk i Dagbladet anbefaler han forøvrig disse medisinene varmt i en helsides artikkel i samme avis.

RETTERSTØL KRITISERER NRK Puls for å ikke ha utøvet god kildekritikk og forsøker å tone ned verdien av den sveitsiske undersøkelsen. Når det gjelder effekten av statiner synes Retterstøl å ha mindre evne til kildekritikk og til å framstille fakta på en balansert måte enn alle dem som han angriper i sin artikkel. Det kommer ikke fram av artikkelen til Retterstøl hvorfor han mener at den sveitsiske meta-analysen er «noe svak». Imidlertid vitner argumentene Retterstøl trekker fram for å diskreditere undersøkelsen om skremmende dårlig vitenskapelig forståelse. Retterstøl trekker fram én studie på statiner (4S studien) og én studie på omega-3 (GISSI). Dette er imidlertid neppe særlig holdbart som sammenligningsgrunnlag i forhold til sammenligningen som ble gjort av sveitserne der 35 statinstudier og 14 omega-3 studier ble inkludert. Når statinstudien som trekkes fram også er den som har gitt best resultater, framstår hele Retterstøls argumentasjonsgrunnlag mot den sveitsiske studien som et stygt tilfelle av selektiv sitering. Det er nettopp for å unngå selektiv sitering og for å få et balansert bilde av et forskningsfelt at slike studier som den sveitsiske blir gjort. Skal Retterstøl argumentere for sin sak på en vitenskapelig måte må han peke på regnefeil i meta-analysen eller eventuelt begrunne hvorfor grunnlaget for analysen skulle vært annerledes.

Retterstøl anklager meg for å ha «markedsført» omega-3, dvs. fet fisk, men har selv ingen problemer med å «markedsføre» statinene i sin lange artikkel i Dagbladet. Når en vesentlig andel av inntektene til Lipidklinikken hvor Retterstøl får sin lønn fra kommer nettopp fra utprøvning av kolesterolsenkende medikamenter finansiert av legemiddelindustrien, noe som i seg selv er helt i orden, hvorfor skulle hans argumentasjon virke mer troverdig enn min? Så blander Retterstøl gruppen pasienter med såkalt familiær hyperkolesterolemi (FH) midt opp i det hele og påstår at ubehandlet medfører sykdommen at en 40-årig mann har drøyt 70 ganger høyere sjanse for hjertesykdom og død. Her dreier seg totalt om ca. 15000 nordmenn, ikke direkte en folkesykdom, men alvorlig nok for dem det gjelder. Ingen påstod at verken disse eller noen andre pasienter skulle slutte med sine medisiner i programmet.

MEN HVA DREIER alt dette seg egentlig om? Jeg presenterte en stor, ny og viktig studie som viser at å spise fet fisk ofte, eller alternativt ta tilskudd av omega-3 kan på en trygg, effektiv og billig måte forlenge livet for svært mange. Hvorfor følte verken Retterstøl selv eller noen annen norsk «ekspert» behov for å formidle denne viktige informasjonen etter at den ble publisert? Nå må man slutte å nærmest påstå at hjertesykdom sykdom egentlig skyldes medikamentmangel. Det er imidlertid svært mye som tyder på at det skyldes delvis et lavt inntak av omega-3 fra fet fisk.

SVARER: Fedon Lindberg påpeker at hvis han har markedsført noe, er det fet fisk.