Hvorfor så redd virkeligheten?

Det er dem eller oss, skriver operasjonsoffiseren fra Meymaneh.

VI ER I KRIG: Kistene med de fire norske drepte soldatene tas hjem til Norge fra leiren i Meymaneh. Vårt ansvarsområde i Afghanistan ligner mer og mer på en borgerkrig, sier operasjonsoffiseren, som refser kritikerne av de norske soldatene.
Foto: Torbjørn Grønning
VI ER I KRIG: Kistene med de fire norske drepte soldatene tas hjem til Norge fra leiren i Meymaneh. Vårt ansvarsområde i Afghanistan ligner mer og mer på en borgerkrig, sier operasjonsoffiseren, som refser kritikerne av de norske soldatene. Foto: Torbjørn GrønningVis mer

|||AFGHANISTAN: Norske styrker blir angrepet av Taliban i Faryab provins. De returnerer ilden. De skyter ikke for å skremme, ikke for å skade, men for å drepe. Det er dem eller oss.

Dette skjer flere ganger i uken i Faryab. Det er ikke unntakene, men regelen. Dette er vår hverdag.

JEG HAR som operasjonsoffiser i PRT Meymaneh æren av å tjenestegjøre sammen med profesjonelle soldater som gjør sitt ytterste for å løse sine oppdrag. Soldater som har stolthet for den profesjonen de tilhører. De legger samme ære i sitt virke som en dyktig lege eller ingeniør. Soldatyrket er de siste årene etablert som profesjon i Norge. En yrkesgruppe som legger sin flid i å bli så gode som mulig til å utøve vold på staten Norge sine vegne. Det siste året har vi dessverre fått flere hendelser som viser hvor utsatte vi er på oppdrag for Norge. Senest i juni mistet vi fire av våre beste soldatkollegaer.

SITUASJONEN i vårt ansvarsområde i Afghanistan ligner mer og mer på en borgerkrig med ett organisert opprør på den en siden og en sentralmakt støttet av det internasjonale samfunnet på den andre siden. Opprøret er på fremmarsj i Faryab. De afghanske sikkerhetsstyrkene klarer ikke å demme opp. De norske styrkene må derfor ta en aktiv del i krigen for å gi afghanerne tid til styrkeoppbygning og opplæring. Ringveien som er livsnerven i Faryab blir blokkert jevnlig og områder vi kan bevege oss uten å bli beskutt innskrenkes stadig. Kompetansen på hvordan lage og legge ut veibomber sprer seg til stadig nye områder.

Dette er virkeligheten, den vi opplever vi daglig og rapporterer om. Etter vår oppfatning er det viktig at dette kommer offentligheten for øre slik at de skjønner hva vi opplever, hvorfor vi tar tap, at vi kjemper en krig.

For oss er det viktig at de hjemme vet hva vi opplever. Dette gjør at når vi kommer hjem til venner og familie så vet de at dette har vært vanskelig, tøft og psykisk krevende.

VI HAR de siste månedene hatt mange journalister på besøk. Godkjent av militær ledelse i Norge og sett på som positivt. Det skal bidra til åpenhet og forståelse. Vi oppfatter disse besøkene som pålagt og en del av oppdraget. Det er ingenting vi gjør i Afghanistan som ikke tåler offentlighetens lys. Om det hadde vært det ville det vært å føre det norske folk bak lyset, og ett brudd på samfunnskontrakten mellom Forsvaret, staten og samfunnet.

Reaksjonene hjemme den siste uken etter oppslagene om norske soldaters uttalelser til bladet Alfa oppleves derfor som både urettferdige og sårende. Enkelt sitater blåst ut av proporsjoner og brukt som lettvint bevisførsel for ukultur og hevnmotiver. Noe som ville være brudd mot alle våre verdier som profesjonelle soldater.

DET HAR ALLTID vært en røff tone mellom soldater i krig, og slik vil det forsette. Dette er velkjente psykologiske overlevelsesmekanismer i ekstreme situasjoner og bearbeidelsen av disse. Det burde ikke sjokkere noen, selv om det står på førstesiden av avisene. Å tro at norske soldater har en språkbruk og oppførsel som skiller seg fra andre soldater er i beste fall naivt.
 
Vi trenger ledere som forklarer opinionen hvorfor denne språkbruken oppstår. Ikke etikkråd og andre symbolhandlinger på politisk handlekraft. Kombiner dette med en ærlig formidling av vår situasjonen i Afghanistan så vil dette danne ett godt grunnlag for en åpen debatt. En debatt om Forsvaret og norsk politikk i Afghanistan der også norske soldater og offiserer deltar.

VI ØNSKER åpenhet velkommen. Opinionen i Norge bør ha ett så riktig grunnlag som mulig når de vurderer sin støtte til beslutningen om å ha styrker i Afghanistan.

Det er viktig at norske politikere har riktig situasjonsforståelse når de skal ta beslutningene som blir våre oppdrag. Hvis vi som soldater skal ta stor risiko for Norge bør beslutningene være fattet på riktig grunnlag.

Lik det eller ikke; norske soldater er i krig i Afghanistan.