Hvorfor velge Steinerskolen?

- En debatt rundt skolens behov for fornyelse er uansett nødvendig og riktig, sier foreldre til Steinerskolebarn.

Sett på bakgrunn avvinterens oppslag i media kan det virke som om vi har gjort en uopprettelig tabbe: Vi har barn på Steinerskolen, stedet der «kvinnemafiaer» regjerer og lærerne angivelig sparker og slår elevene etter først å ha klassifisert dem i henhold til kategorier fra middelalderen.

Vi tilstår dessuten at vi fremdeles ønsker å ha barna våre på en skole som i VG fremstår som en uheldig blanding av hippiekollektiv og konsentrasjonsleir. I den anledning, og som foreldre ved skolen på Hovseter i Oslo, har vi lyst til å si noe om vår opplevelse av Steinerskolen.

Hensikten er ikke å bortforklare eller underslå at enkelte har negative erfaringer og oppfatninger om Steinerskolen. Hensikten er heller ikke å avvise alt som fremkommer hos trofaste Steinerskeptikere og leserbrevskribenter, som for eksempel Kristin Sandberg og Trond Kristoffersen (snart forfattere av en kritisk bok om Steinerskolen).

Deler av kritikken mot Steiners mer vidløftige teorier vil mange av Steinerskolens foreldre kjenne seg igjen i, selv om dette er ting vi i liten grad ser reflektert i barnas hverdag på skolen. Skolen møter foreldre og barn med respekt og åpenhet. Steiners pedagogiske ideer gir lærerne en retning, vi opplever ikke at de misjonerer. Men en debatt rundt skolens behov for fornyelse er uansett nødvendig og riktig, og slik sett kan kritiske medieoppslag bidra positivt.

Problemet oppstårnår mediefokuset blir så ensidig negativt at det fortoner seg mer som kampanje enn som kritisk journalistikk. Det er synd hvis VGs oppslag skulle skremme barn og foreldre vekk fra et pedagogisk alternativ som gjennom fokus på kunstneriske uttrykk gir barna noen grunnleggende verdier. Tre aspekter ved våre barns skolegang fremstår som sentrale.

Trygghet: Barna har en grunnleggende tillit til at lærerne ser dem og anerkjenner dem. De blir sett, men ikke målt. Fokuset på å utarbeide egne tekster, egne illustrasjoner, egne bøker i fagtimene, gir elevene selvtillit og mestringsfølelse. Dette skaper trygghet. Den sosiale og faglige tryggheten kommer til syne i de eldre elevenes kritiske og selvstendige forhold til kunnskap (og lærere). Trygghet styrker både evnen til å lære og evnen til å benytte kunnskap.

Bredde: De fleste barn har talenter i en særlig retning, få er flinke til alt. I stedet for å rendyrke seg i en retning, møter elevene ved Steinerskolen en variert faglig meny. Forestillingen om et barn i balanse er sentral i Steiner-pedagogikken, og noe vi kjenner igjen fra våre barns hverdag. Lærerne forteller mer enn de forklarer, barna skal oppleve og oppdage selv. Det handler om å vekke nysgjerrighet, en interesse som får barna til å strekke seg etter kunnskap, også den som ikke er umiddelbart tilgjengelig. På lengre sikt gir bredde, og erfaringen fra oppgaver man i utgangspunktet ville unngått, selvstendighet i forhold til kunnskap og læring. Barna lærer seg noe viktig om hvordan kunnskap kan anvendes og utfordringer overvinnes.

Fellesskap: Når vi står bøyd over grytene tidlig om morgenen for å lage mat til et av Steinerskolens foreldredrevne arrangementer eller hutrer i en av diskene på julemarkedene, hender det at vi kunne ønske oss en mindre utfordrende foreldretilværelse. Steinerskolen legger vekt på å involvere foreldrene i mange aspekter ved skolens virke. Det er krevende, men gir også foreldrene en unik mulighet til fellesskap med barna. Felles opplevelser, felles prosjekter og felles engasjement gjør at foreldre og barn kommer tett på hverandre, og at foreldrene blir en del av skolen. Å oppleve dette fellesskapet er et privilegium for både foreldre og barn.

STEINERSKOLEN: Ska vi tro vinterens medieoppslag, har vi plassert barne våre i en blanding av et hippiekollektiv og konsentrasjonsleir, skriver artikkelforfatterene. Foto: Tor Arne Dalsnes
STEINERSKOLEN: Ska vi tro vinterens medieoppslag, har vi plassert barne våre i en blanding av et hippiekollektiv og konsentrasjonsleir, skriver artikkelforfatterene. Foto: Tor Arne Dalsnes Vis mer

Disse grunnleggendeverdiene reflekteres i de arbeidene elevene lager, og i stemningen som råder på skolen. Vi oppfordrer alle som er interesserte i et pedagogisk og sosialt alternativ til den offentlige skolen om å møte på Steinerskolens åpne dag på Hovseter lørdag 26 april. Så kan man på eget grunnlag vurdere om man bør velge Steinerskolen for sine barn.

Foto: Tor Arne Dalsnes
Foto: Tor Arne Dalsnes Vis mer