Hypertekst er...

Hva hypertekst er? Det er digital, interaktiv tekst, men det er også mye annet. Her førsteamanuensis Espen Aarseths forsøk på å forklare.

- Hypertekst kan for eksempel være tekststrukturer på World Wide Web, eller tekststrukturer på Internett som gjør det mulig å lage et nettverk av tekstbiter innenfor en hel tekst.

- Hypertekst kan også sies å betegne all elektronisk tekst. Andre definisjoner sier at hypertekst er en bevegelse som har som mål å utvikle tekststrukturer. Og litterært sett er de mest kjente eksemplene å finne på diskett, slik som Joyces «Afternoon» og utgivelser på forlaget Eastgate.

-Det var forøvrig Ted Nelson som skapte termen i 1965. Hans definisjon lyder: «non-sequential writing -- text that branches and allows choices to the reader, best read at an interactive screen. As popularly conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer the reader different pathways.»

Fritt oversatt lyder definisjonen: «Hypertekst er ikke-sekvensiell skrift, tekst som forgrener seg og tilbyr leseren valg, og som best kan leses på en interaktiv skjerm. I populær forstand er hypertekst serier av tekst-biter forbundet via lenker som tilbyr leseren ulike veier inn i teksten.»