- I 2019 vil vi ha 283 millioner mindre hvert år til å drifte videregående skoler og drive samferdsel

Regjeringens systematiske nedprioritering av Nord-Norge viser at det er viktigere enn noensinne å ha et regionalt folkevalgt nivå som motsats til sentralisering.

Skadelige kuttt: Det er helt galt å kutte de økonomiske rammebetingelsene som muliggjør vekst i Nordlands mange viktige småsamfunn, skriver Sonja A. Steen. Foto: Privat.
Skadelige kuttt: Det er helt galt å kutte de økonomiske rammebetingelsene som muliggjør vekst i Nordlands mange viktige småsamfunn, skriver Sonja A. Steen. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

I 2014 endret regjeringen på inntektsfordelingen mellom fylkene i Norge. Resultatet er at fylker med spredt befolkning og mange hurtigbåt- og ferjesamband får langt mindre penger enn tidligere. Nordland kommer svært skjevt ut av den nye fordelingen. I 2019 vil vi ha 283 millioner mindre for hvert eneste år til å drifte videregående skoler og til å drive samferdsel.
 
Regjeringen har i tillegg til dette kuttet i de frie inntektene til fylkeskommunen i alle sine statsbudsjett. Resultat er at vi får mindre midler til å videreutvikle næringslivet i Nord-Norge.

Samtidig har regjeringen valgt å opprette et veiselskap som skal arbeide med sju store prosjekter for å videreutvikle Norge. Ingen av de sju prosjektene ligger i Nord-Norge. Vi er rett og slett ikke viktige nok.

Vi står altså overfor en politikk fra regjeringen hvor Nord-Norge systematisk nedprioriteres.

Regjeringens politikk viser oss at det er viktigere enn noensinne å ha et regionalt folkevalgt nivå som en motsats til regjeringens sentralisering og nedprioritering.

Nordlands viktigste ressurs er menneskene som bor her. Vår næringspolitikk legger til rette for nye arbeidsplasser. Men ungdommene må fullføre videregående skole. Det er dessverre sånn at for mange ikke fullfører. Min store visjon er at alle gjennomfører videregående skole. Det er ikke bare samfunnsøkonomisk lønnsomt - det handler også om menneskeverd og mulighet for enkeltmennesket.

Fagarbeideren trengs over hele Nordland. Både industribedrifter og offentlige virksomheter som barnehage og eldreomsorg har behov for kvalifisert arbeidskraft. Det er helt sentralt at alle som er kvalifisert skal få lærlingeplass. Jeg er stolt av at fylkesrådet i Nordland har vedtatt å innføre krav om lærlinger i våre kontrakter. Det er et viktig politisk grep for å skape vekstkraft i Nordland.

Nordland har store naturressurser i form av mineraler, fisk, olje, gass, skog og vannkraft. Videreutvikling av disse verdiene vil være avgjørende for den fremtidige veksten i norsk økonomi.

Verdiskapingen er helt avhengig av gode kommunikasjonsløsninger. 55 prosent av Nordlands havbruksproduksjon kommer for eksempel fra fire slakterier, hvor eneste transportalternativ til fastlandet er fylkeskommunale ferjer.

Jeg mener at dette forteller oss hvor viktig det er at offentlig sektor tar en aktiv rolle for å gi næringslivet handlingsrom til å vokse.

Det er en av grunnene til at Arbeiderpartiet har foreslått å legge til rette for ny teknologi i den norske ferjeflåten. Det vil bli viktig for Nord-Norge. Fylkeskommunene har det vi kan kalle bestillermakt til å stille nye miljøkrav i ferjeanbud. Det er viktig at fylkeskommune gis økonomiske rammer til å implementere ny og innovativ teknologi. Det er dette Arbeiderpartiet nå har tatt til orde for.

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler gir rom for vekst og utvikling i lokalsamfunn rundt omkring i landet. I Arbeiderpartiet har vi en grunnholdning om at trygge mennesker skaper mer. Vi lykkes med arbeidslivspolitikken ved å lykkes med en næringspolitikk som skaper arbeidsplasser. Nettopp derfor må det offentlige legge til rette for at folk som har gode ideer til nye bedrifter og konsepter, skal få gjort ideene sine til virkelighet. Nordland Arbeiderparti vil fortsette å støtte gründere og andre næringsaktører i hele Nordland, slik at det blir enklere å skape arbeidsplasser.

Det er også en av grunnene til at vi fortsetter arbeidet mot regjeringens systematiske kutt i fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Nordland Arbeiderparti er opptatt av at verdier og velferd skapes lokalt. Da blir det helt galt å kutte de økonomiske rammebetingelsene som muliggjør vekst i Nordlands mange viktige småsamfunn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.