I det akademiske blitzlyset

Det finnes en rekke hederlige dypdykk ned i overflatens verden.

Medieforskere publiserer jevnlig akademiske bøker som analyserer kjendisfenomenet. Blant de nylig utgitte engelske titlene finner man: «Celebrity Culture» (2006) av Ellis Cashmore, «The Celebrity Culture Reader» (2006) av P. David Marshall, og antologien «Framing Celebrity: New Directions in Celebrity Culture» (2006) redigert av Su Holmes og Sean Redmond. Vi anbefaler imidlertid solide «Understanding Celebrity» av Graeme Turner fra 2004.