I ett område lever over halvparten av barna under fattigdomsgrensen

Rødt Sarpsborg vil utjevne forskjeller og lage alternativer til dagens markedskrefter.

Progressiv eiendomsskatt: Vi vil ha en eiendomsskatt med sosial profil. Det vil skåne de med lave inntekter, mens de som har mye fra før vil bli beskattet tilsvarende høyere, skriver Lars Andersson. Foto: Privat.
Progressiv eiendomsskatt: Vi vil ha en eiendomsskatt med sosial profil. Det vil skåne de med lave inntekter, mens de som har mye fra før vil bli beskattet tilsvarende høyere, skriver Lars Andersson. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Det er store forskjeller blant sarpingenes levekår. I ett område lever over halvparten av barna under fattigdomsgrensen. For mens barnefattigdommen, definert etter EUs normer (husholdninger som har en medianinntekt under 60 prosent), i Østre bydel-sonen Fram-Grina er på hele 55 prosent, er tilsvarende tall for Hevingen 3 prosent.

Her ser vi årsakene: lavt utdanningsnivå, høy andel av barnefattigdom, høy andel av uføretrygdede, høyere grad av ungdomsarbeidsløshet, unge uføre, høyt antall barneflyttinger og flere med frafall i videregående skoler. Dette henger sammen med dårligere helse. Og det rammer i stor grad de aller minste.

Rødt Sarpsborg vil ha en bedre boligpolitikk med en god bolig til alle, som et alternativ til dagens markedskrefter. De er i seg sjøl svært ekskluderende og genererer fattigdom. Uttrykket bo seg ihjel kommer til anvendelse her. Vi ønsker leksefri skole, samt at alle skal ha en kvalifisert lærer. Vi vil øke sosialhjelpsnormen. Alle barn skal få gratis fritidsaktivitet og gratis basistid i barnehagene. Innvandrere skal ikke diskrimineres i arbeidslivet eller i jobbsøk, og vi vil få flere innvandrerkvinner i jobb og/eller i utdannelse.

Kommunen skal ved innkjøp fra eksterne bedrifter kreve tariffavtale og minst mulig mellomledd for å unngå sosial dumping. Dette har vi sett som et stort problem innen flere bransjer der kriminalitet brer om seg, ifølge en rapport fra KRIPOS. Det skal ikke forekomme i vår kommune. Fagforeningene skal ha innsynsrett.

Vi vil ha en eiendomsskatt med sosial profil. Det vil skåne de med lave inntekter, mens de som har mye fra før vil bli beskattet tilsvarende høyere. Progresiv skatt, med andre ord, også på eiendom. Kommunen skal så langt som mulig kunne sjekke at eksterne aktører ikke har selskaper registrert i skatteparadis. Dette er en effekt av konkurranseutsetting innen velferdssektoren, som forskning viser.

Skal dette gjennomføres, må Rødt få flere plasser i Bystyret i kommende kommunevalg. Derfor: Stem på Rødt Sarpsborg!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.