NYTER TILLIT: Fastlegeordningen er, nest etter biblioteket, den offentlige tjenesten vi setter høyest. Her lege Christian Groth, spesialist i allmenmedisin, med en pasient. Foto: OLE C. H. THOMASSEN/Dagbladet
NYTER TILLIT: Fastlegeordningen er, nest etter biblioteket, den offentlige tjenesten vi setter høyest. Her lege Christian Groth, spesialist i allmenmedisin, med en pasient. Foto: OLE C. H. THOMASSEN/DagbladetVis mer

I forhold til fastlegen

Helseministeren truer nå med å detaljstyre fastlegen min. Da vil jeg bytte. Helseminister.

Hvilke forventninger har du til fastlegen? At hun skal kontakte deg og spørre hvordan du føler deg i dag? At han skal sitte parat den dagen det faller deg inn å bestille en periodisk kontroll av blodtrykket?

Det er da så altfor lite! Krev mer! Fordi du fortjener det. Med hilsen helseministeren. Når Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke kaster styremedlemmer eller krangler med sykehus, har hun for tiden nemlig «fokus for kvalitetsforbedring» i fastlegeordningen.

Kvalitet. God helse. Ord som er enkle å slenge om seg, men vanskelige å definere. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forsøker, det skal de ha. I det ferske «Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift» står det mye både om kvalitet og helse. Da jeg startet å lese notatet, regnet jeg med at et sentralt stikkord ville være tillit. Jeg fant kun et par forekomster, der HOD erkjenner at fastlegeordningen har «stor brukertilfredshet og tillit i befolkningen».

Stikkordet er styring. Kvalitet defineres som sterkere og mer styring «i forhold til fastlegene». På 119 sider er styring nevnt 42 ganger (og «i forhold til» 52).

Da fastlegene endelig klarte å dekode høringsnotatets ubehjelpelige språk, reiste over halvparten seg i protest. 2600 har signert et brev som tirsdag denne uka ble levert til helseminsteren: «Forslaget inneholder tallrike og motstridende pålegg om tilgjengelighet, oppsøkende virksomhet og rapportering. I sum er oppgavene uoverkommelige,» skriver legene. Hvorfor så upresis og navlebeskuende diagnose som «uoverkommelig»? Høringsforslaget er ubegripelig, uforsvarlig, urealistisk, unødvendig, umyndiggjørende og umenneskelig.

Mer oppfølging av «listeinnbyggere». Flere hjemmebesøk. Kontakt med pasienter på epost og sms. Maks 48 timers ventetid. «80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen to minutter», og så videre. Visst er HODs forslag uoverkommelig uten sterk økning av antall fastleger. Men det er fremfor alt ubegripelig at ideer som dette har overlevd hele veien fra departementets fredagskaffe fram til et offisielt høringsnotat.

La oss ta telefonforslaget: Si at ti-femten personer i en småkommune en vakker morgen kommer på å bestille rutinekontroll samtidig. Skal fastlegen sanksjoneres for brudd på forskriften fordi noen friske folk får opptatt på linja? HOD mener ja. Du ser hvor dette bærer om du mangedobler eksemplet med fastlegenes telefonstrøm, som resulterer i 27 millioner konsultasjoner årlig. Hvilken plan helseministeren har for håndtering av alle kverulantene som opplever sin tominuttsrettighet krenket, kan vi bare spekulere i. Kanskje en klagetelefon der 90 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen ett minutt?

I en allerede hardt presset offentlig helsesektor vil altså helseministeren skape flere kravstore brukere med urealistiske - og framfor alt unødvendige! - forventninger til velferdstjenester. Friske folk som er vant til å være nummer ti i køen til support hos mobilleverandøren tåler selvfølgelig litt venting på telefon og rutinekontroll hos fastlegen. Hvis ikke har de penger nok til å betale en privat lege for umiddelbar lindring av sin misnøye.

Jeg har et godt forhold til fastlegen min. Jeg blir oppgitt på hennes vegne over detaljstyringen HOD foreslår. For ikke nok med at fastlegene skal umyndiggjøres. De pålegges i tillegg å umyndiggjøre deg og meg: «Fastlegene skal ta større ansvar for alle pasientene på sine lister - også de som ikke selv tar kontakt med fastlegen.» HOD har nemlig funnet noen skumle typer de kaller «underforbrukere» av fastlegeordningen. Tenk det! Noen av oss oppsøker fastlegen vår for sjelden. At det kan bety at vi faktisk innimellom er friske i verdens rikeste land, synes å ligge utenfor helsebyråkratenes forestillingsevne. Det er nok snarere fastlegen som ikke oppfyller sin «oppgave i forhold til listeinnbyggerne i en fastlege praksis» (sic).

Det er fristende å avskrive det hele som oppkok fra en utstøtt gruppe som vil velferdsstaten ille, så usannsynlig slett formulert og tenkt som dette høringsnotatet er. Men det er altså helsebyråkratene selv - uten samarbeid med de dette faktisk angår - som har pønsket ut så parodisk mange forskrifter og rapporteringskrav at en vellykket ordning kan bryte sammen under sin egen tyngde. Heldigvis protesterer legene. De bråker riktig nok uansett hvis de ikke får bestemme alt selv, inkludert sin egen lønn. Men denne gangen med god grunn.

Vi som er fornøyd med fastlegen bør hive oss på. Vi utgjør nemlig 82 prosent av befolkningen. Fastlegeordningen er, nest etter biblioteket, den offentlige tjenesten vi setter høyest. Ikke verst score for en ti år gammel ordning, som involverer millioner av mennesker gjennom perioder med frykt, sårbarhet, sykdom og smerte - fra fødsel til død.

Fastlegeordningens suksess har vært partnerskap og forpliktende avtaler. Altså et gjensidig forhold mellom kommunen og fastlegene, og mellom legene og folk flest. Tillit. Ikke forskrift, detaljstyring og sanksjoner.

Høringsnotatet hører hjemme i mappen useriøs post. Både på grunn av sprø forslag og utallige språkfeil («det er viktig at fastlegen er sitt ansvar bevist»). Men mest på grunn av menneskesynet. Landets helseminister synes å tro at høyt utdannede og ansvarsbevisste fastleger kan trues til å gjøre en bedre jobb. Hvis ikke hun og departementet innser at dette kalles noe annet enn demokrati, kan de risikere å sitte der uten fastleger å diktere.

Kjære helseminister. Lytt til erfarne fastleger. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene, folk vil nok selv klare å kontakte fastlegen om nødvendig. Om forholdet får bestå.

VEND I TIDE: Kjære helseminister. Lytt til erfarne fastleger. Det er ingen skam å snu, skriver kommentator Karianne Bjellås Gilje.
VEND I TIDE: Kjære helseminister. Lytt til erfarne fastleger. Det er ingen skam å snu, skriver kommentator Karianne Bjellås Gilje. Vis mer