Vil gi sykkel fortrinn: Sykkeltrafikk må gis fortrinn i bymiljøer for å øke fremkommeligheten, skriver Dag Vige. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Vil gi sykkel fortrinn: Sykkeltrafikk må gis fortrinn i bymiljøer for å øke fremkommeligheten, skriver Dag Vige. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

I Kristiansand forteller en forhandler at hver tredje han selger er en el-sykkel

Hvorfor har vi ikke ringveier for sykler?

Meninger

Sykkel er for folk flest. Du trenger ikke sertifikat. Det er billig, det er miljøvennlig, det fremmer god helse og det gir stor individuell frihet.

De siste par årene i Bangladesh er det blitt en trend å montere en liten elmotor på sykkeldrosjene, rickshaw kaller de den. Det gjør livet enklere for mange fattige unge menn som strever til sitt livsopphold. I Kristiansand forteller en forhandler at hver tredje sykkel han nå selger er en el-sykkel. At en nå kan få hjelp av en elmotor på veien, er viktig for å øke antallet syklister. Spesielt er det praktisk i områder med mye kupert terreng. Flere vil oppleve sykkelen som et effektivt og praktisk transportmiddel i hverdagen.

For å fortsatt holde oss til Kristiansand, så foregår ti prosent av alle reiser i kommunen med sykkel. Byen har høyest andel sykkelreiser blant de større byene i Norge. Det er bra. Men sammenlikner vi oss med Odense med en andel på 20 prosent sykkelreiser, eller Münster med hele 36 prosent, så er det en lang vei å gå. Grunnen til høy sykkelandel i disse byene er at en har hatt en langsiktig strategi for å tilrettelegge for bruk av sykkel: merking, skilting og måten sykkeltraseene tydeliggjør sykkelens plass i trafikkbildet. En har gjennomført kampanjer. En har hatt aksjoner rettet mot barn og unge. En har anlagt sykkelparkeringsanlegg i tilknytning til kollektivknutepunkter, gjerne innendørs, der en må bruke nøkkelkort for å komme inn. I Münster er det vanlig å bruke kollektivtransport, tog eller buss inn til byen. Så har folk sin egen bysykkel i kommunens store sykkelparkeringskjeller (3600 plasser), og bruker sykkelen til jobben, til handleturen, for å komme seg til kinoen eller hva det måtte være.

For å øke bruken av sykkel er det en rekke tiltak som kan iverksettes. Selvfølgelig er det behov for flere sykkelstier og sykkelveier. Det er viktig å sikre at syklistene kan ta snarveier for å korte ned avstander.

Syklister og gående er to ulike grupper i trafikken. I sentrale områder med mye trafikk, må det lages egne traseer for syklister. Det skaper større trafikksikkerhet.

Det er behov for å utarbeide sykkelplaner for bysentra. Sykkeltrafikk må gis fortrinn i bymiljøer for å øke fremkommeligheten. Vi har ringveier for bilister. Hvorfor ikke for sykler? Det er også viktig at «sykkelekspressveier» bygges på viktige strekninger slik at en kan ha effektiv fart på sykkelen, for eksempel opp til 25 kilometer i timen. Gjennomfartsårer må ikke ha unødige omveier.

Når sykkelfelt krysser mindre viktige veier, må syklistene gis forkjørsrett. Det må skiltes og merkes tydelig. Generelt opplever jeg at det er et stort behov for å rydde opp i inkonsekvent og mangelfull merking og skilting av sykkelveiene.

Det vil være et godt grep at kommunene gis skiltmyndighet så en kan utnytte lokal kunnskap og kompetanse. Lokalt engasjement er en forutsetning for gode lokale løsninger.

Av de som går over til sykkel som transportmiddel, vet vi at mange bruker dette som alternativ til bil. Det er bra. Det er med på å redusere utslipp av støv, og det gir mindre utslipp av klimagasser. Og det gir bedre helse. Det er ikke å forakte!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.