I mannens verden

Cristopher Grøndahl ønsker å nyansere mannsrollen i sin kritikerroste debut «Den sjette søvn». Opplevelsene fra førstegangstjenesten på Andøya lå og ulmet i nærmere ti år før de fikk sin rette litterære form i 1998.

Hovedpersonen Jacob Wankelberg er soldat i sjette generasjon, og beveger seg gjennom militæret, kjærlighet og kunstneriske ambisjoner i en roman som først var tenkt som et filmmanus. Debutforfatter Grøndahl har fra før to filmmanus liggende i skrivebordsskuffen, og han er glad for at han ikke har debutert før han fant sitt endelige formspråk og uttrykk.

- Militærskildringene i boka er hentet fra egne opplevelser av vernepliktstida på Andøya i 1989. Der møtte jeg en helt annen virkelighet, der din verdi som mennneske blir vurdert etter helt andre kriterier, sier Grøndahl.

Flere synsvinkler

I nyromanens tradisjon beveger Grøndahl seg fra første til andre og tredje person uavhengig av tid og sted, og uten en klar atskillelse av fortellere og historier.

- Dette var den eneste måten jeg kunne ha formidlet historien og opplevelsene mine. Boka er et slags riff i bevisstheten til hovedpersonen. Jeg har prøvd å beskrive hvordan det er akkurat nå i hukommelsen, jeg utforsker sinnets måte å orientere seg på. Logikken i historien er dermed emosjonell, ikke kronologisk.

Grøndahl var i tvil om hans utypiske skrivestil ville bli tatt godt imot.

- Jeg håper jeg gir leserne en litt annerledes leseropplevelse. Jeg hadde selv blitt glad hvis jeg hadde kommet over slik litteratur, sier Grøndahl.

Menn og meditasjon

Ved siden av jobben i NRKs internettavdeling og skriving, er Grøndahl kurslærer i meditasjon i Acem. Han mener meditasjonen har vært svært nyttig i skriveprosessen.

- Når man mediterer rydder man plass i sinnet, og gir spillerom for de mer spontane sidene av en selv. Drivkraften blir en assosiasjonslek i det irrasjonelle.

Grøndahl er opptatt av maskulinitet, og har bevisst valgt militærlivet som tema for å rendyrke det maskuline. Gjennom Jacobs mentale vandringer ønsker Grøndahl å vise bredden i hva det vil si å være mann.

- De fundamentale mannlige kvaliteter har ingen plass i dagens samfunn. Kjønnsperspektivet er for lite nyansert. Jeg ser det som en oppgave for menn å vise sin emosjonalitet, for mannsrollen er i dag emosjonelt fattig. Enten så føler menn på kvinners premisser, eller så føler de ikke i det hele tatt. I «Den sjette søvn» ville jeg vise følelser på menns premisser, sier debutforfatteren.