I offentlighetens interesse

«For alt vi har og alt vi er», sier Forsvarets reklame. Tenk på det når stemmene telles opp i Nigeria, skriver Kristoffer Egeberg.

Kommentar

ÅPENHET i offentlig forvaltning er en av de viktigste grunnsteinene i vårt demokrati. Som borgere har vi rett til å vite hva våre folkevalgte og deres ansatte gjør på vegne av deg og meg. Vi har krav på å vite hvordan de forvalter fellesskapets verdier. Og det er pressens oppgave å avdekke kritikkverdige forhold.

Dette er ikke bare prinsipper. Det er loven.

Det er ett år siden jeg startet arbeidet med de såkalte «Nigeria-båtene». Saken handler om hvordan Forsvaret har drevet fordekt storhandel med private sikkerhetsaktører slik at minst ti store marinefartøy har havnet hos paramilitære styrker i Vest-Afrika.
Bak ryggen til det norske folk ble tidligere norske krigsskip solgt til en beryktet krigsherre i Nigeria. Han har nå makt til å strupe landets enorme olje- og gasseksport, og har lovet å bruke den om ikke president Goodluck Jonathan vinner valget, som avholdes i dag.

I DOKUMENTER som verken ble journalført eller gjort tilgjengelig for offentligheten, skjulte det seg en historie om hvordan de salgsansvarlige i Forsvaret og sivile samarbeidspartnere drev en handel som trolig har brutt med nasjonale og internasjonale regler for eksport av forsvarsmateriell, tolloven, forvaltningsinstruksen og anbudsreglementet.
Det er ikke jeg som påstår dette, men de eksterne granskerne fra revisjonsselskapet PwC, som ble satt på saken etter Dagbladets første avsløringer.
Forsvarsdepartementet rykket inn og tok full kontroll. All informasjon ble strupet. Innsynskrav ble avslått og motarbeidet. Også der var det dokumenter som ikke tålte offentlighetens lys.

OGSÅ GRANSKERNES rapport ble holdt hemmelig. Først da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kom på banen, følte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide seg forpliktet til å gi det norske folk et glimt av hva de hadde avdekket. Men bare glimt.
Henvisningene til de mulige lovbruddene var strøket. Det er de fortsatt, av hensyn til de som er mistenkt for å ha begått dem. Disse er også strøket fra rapporten, av hensyn til lovbruddene de er mistenkt for å ha begått. «I denne saken er det på nåværende tidspunkt ikke snakk om lovbrudd som en eller flere personer har gjort seg skyldig i, men mistanke om lovbrudd», skriver departementet som begrunnelse for hvorfor de hemmeligholder både mistanken og de mistenkte. Samtidig har ingen i forsvarsledelsen informert påtalemyndigheten om mistanken eller anmeldt de mistenkte for forholdene som er avdekket.

Krass kritikk av ulike nivåer i forsvarsledelsen ble strøket. Granskernes beskrivelse av manglende styring, kontroll, rutiner, dokumentasjon og kompetanse i salgsavdelingen ble strøket. Dette er en etat som har forvaltet verdier for milliarder av fellesskapets kroner. Departementet vil ikke la deg se hva som er avdekket, og mener offentlighetens interesse ikke veier tungt nok.

FORRETNINGSHENSYNET til selskapene, som i dag mistenkes for å ha lurt fredsnasjonen Norge trill rundt og forsynt sine paramilitære oppdragsgivere med krigsskip, veier ifølge departementet også tyngre enn offentlighetens interesse. Kontraktsdetaljer gikk fra å være offentlige til å bli skjermingsverdige og ble strøket i rapporten.
Det tok oss nesten et år å finne ut hvem som besøkte Norges største marinebase Haakonsvern i 2012 for å kjøpe skipene som i dag brukes til å ha kontroll på Nigerias oljeeksport. Gjentatte ganger skrev forsvarsministeren til Stortinget og forsikret dem om at Dagbladets spekulasjoner var ukorrekte, og at de besøkende var lokalt ansatte i det sivile britiske stråselskapet som på papiret kjøpte båtene.

DET VAR USANT. Da vi endelig fikk tvunget ut lista, avdekket den tre av Nigerias mektigste menn: En kabinettrådgiver i presidentens stab, kystverksdirektøren, og krigsherren Tompolos flåtesjef.
Ingen av de ansvarlige i Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har stilt til ett eneste intervju. «Det er ikke i ministerens interesse» har jeg blitt forklart. Men hva med offentlighetens interesse?
Det finnes ingen straff for brudd på offentlighetsloven. Det burde det være.
Hadde forvaltningen vært like åpen som lovens intensjon, ville kanskje salgene kunne blitt oppdaget og avverget før skandalen var et faktum.
Åpenheten er en av grunnverdiene i vårt samfunn som Forsvaret skal verne om. «For alt vi har og alt vi er», sier reklamen. Tenk på det når stemmene telles opp i Nigeria.