Betre samferdsle: Det er spesielt nødvendig å legge til rette for at det blir bru mellom Lote og Anda, skriv Sissel Helen Ommedal. Foto: © Helge Sunde / Samfoto
Betre samferdsle: Det er spesielt nødvendig å legge til rette for at det blir bru mellom Lote og Anda, skriv Sissel Helen Ommedal. Foto: © Helge Sunde / SamfotoVis mer

I oktober 2012 skjedde det ei merkbar endring i akuttfunksjonen ved Nordfjord sjukehus

Værforhold og geografi fører nokon gonger til at helikopter ikkje kan lande der vi måtte ynskje.

Meninger

I oktober 2012 skjedde det ei merkbar endring i akuttfunksjonen ved Nordfjord sjukehus. Fødande og akutt sjuke menneske må nå til Førde sentralsjukehus, eller til Volda sjukehus som ligg i Møre og Romsdal.

Det er blitt ein merkbart lengre veg for akutt sjuke å kome seg til større sjukehus med spesialistfunksjonar.

KrF vil arbeide for ferjefri kryssing over Lote-Anda, ha god vegstandard på strekninga Førde-Nordfjordeid-Folkestad og gode flytilbod ved Sandane lufthavn.

Det er svært nødvendig å jobbe for dette. Det skal vere trygt og godt å bu i Sogn og Fjordane, og vi ynskjer at mange skal flytte hit. Vi ynskjer å ta varmt i mot alle, enten du er utflytta nordfjording eller innvandrar fra eit anna land.

Vi ynskjer å legge til rette for at du skal bu trygt og godt her, og ved sjukdom skal du komme deg raskt til sjukehus. Derfor er det spesielt nødvendig å legge til rette for at det blir bru mellom Lote og Anda. Spesielt med tanke på dei som treng å kome raskt til spesialavdeling.

Værforhold og geografi fører nokon gonger til at helikopter ikkje kan lande der vi måtte ynskje. Dette er svært viktig å ta med i betraktninga i eit fylke som Sogn og Fjordane.

I Eid kommune bur folk spredt rundt i kommunen. KrF vil spesielt fortsette å legge til rette for utbygging av gang-og sykkelvegar rundt i heile distriktet. Det skal være trygt å bu i Eid kommune.

Vi har miljøomsyn i førarsetet. Vi ønskjer å intensivere omlegging til fornybare energikjelder. Det er god klimapolitikk og framtidsretta næringspolitikk. Vi er stolte av Fjordvarme, som er utvikla her på Nordfjordeid og som no er kjent langt utanfor kommunegrensene.

Til slutt men svært viktig: KrF bygger sin politikk på det kristne verdigrunnlaget. Det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret skal vere hjørnesteinar i alt samfunnsbyggande arbeid.

Hva mener du? Del det du har på hjertet under Lokale meninger!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.