I skyggen av Operan

ABM(Arkiv, Bibliotek, Museum) Utvikling kom i slutten av mars med sin innstiling til hvor et fremtidig norsk rockmuseum/ opplevelsessenter for rock bør ligge. ABM trakk frem tre steder. Halden, Oslo og Trondheim. Trønderalternativet (?) kom ut på toppen av ABMs anbefaling.

På tross av at Trondheim, i følge ABM, hadde levert fra seg et forslag som var dårligst på innhold.

For undertegnede er dette svært oppsiktsvekkende og foruroligende. Jeg er nemlig helt overbevist om at opplevelsessenterets skjebne står og faller med innholdet. Lykkes man ikke i å formidle historien om norsk rock på en spennende, faglig holdbar og fremtidsrettet måte, vil senteret være dødsdømt, uavhengig av hvor det er lokalisert. Skulle senterets beliggenhet bestemmes av en pissekonkurranse om hvilken by som har betydd mest i norsk rocks historie, så har Svein Bjørge helt rett. Selvfølgelig er det Oslo.

MEN SKULLE en slik tankegang ligge til grunn, ville veldig lite av nasjonal betydning havne andre steder enn i Oslo. Det er alt for enkelt å bruke argumentet om flest innbyggere i denne sammenhengen. Et nasjonalt opplevelsessenter for rock skal være verdt å besøke for alle rockinteresserte. Ikke bare Oslos befolkning. Vi har selvfølgelig aldri tenkt at et opplevelsessenter i Halden skal holdes i live av lokalbefolkningen.

Eksemplet fra USA er vesentlig mer interessant enn det Bjørge ønsker å fremstille det som. Skulle Bjørges argumenter vært lagt til grunn i rockens hjemland, hadde «Rock\'n\'roll Hall of Fame and Museum defintivt» ligget i Los Angeles. Byen er senter for store deler av musikkindustrien og kan skilte med 10-12 ganger så mange innbyggere som Cleveland, Ohio. Men rockbransjen valgte altså å legge institusjonen til Cleveland, ti timers kjøring fra New York og flere dagsreiser fra L.A.

Hall of Fame er en suksess i Cleveland og det skyldes helt sikkert ikke lokalbefolkningens overdrevne billettkjøp.

DET SOM derimot er helt klart, er at i Cleveland konkurrerer ikke Rock\'n\'roll Hall of Fame med mange andre nasjonale institusjoner. Det vil et rockopplevelsessenter i Oslo udiskutabelt gjøre. Det tør være kjent at Norge har bestemt at vi i de neste tiårene skal være monumentalt opptatt av opera i dette landet. Man skal være svært naiv om man ikke forstår at et opplevelsessenter for norsk rock i Oslo vil havne i skyggen av den nye operaen i Bjørvika. I tillegg underlagt konkurranse med Oslos ellers velutviklede flora av museer, scener og institusjoner. Det er interessant å merke seg at Svein Bjørge har vært sentral i etableringen av By:larm, det årlige bransjeseminaret/ showcaset for nye artister. By:larm går på rundgang blant et utvalg norske byer. Oslo er ikke inkludert, nettopp fordi gründerne av By:larm mente det var sundt å få musikkbransjen ut av Oslo!

Det Halden har, som gjør byen kvalifisert til å være vert for et Opplevelsessenter for Rock, er en samlet politisk støtte fra såvel kommune som fylke. Denne støtten er blant annet bygget på at Halden har en rockhistorie, som fortsatt er levende. To av landets viktigste innspillingsstudioer, Athletic Sound og Hitsville, ligger i Halden. Trønderrockerne i Dum Dum Boys var nylig i byen og startet arbeidet med ny plate!

MEN ALLER viktigst! Halden har et konkret forslag til hvordan man skal lykkes med å formidle historien om norsk rock på en attraktiv måte. Halden Alternativet ønsker å fortelle denne moderne kulturhistorien med det ypperste av moderne teknologi. Til å realisere dette vil vi samarbeide med et av verdens ledende forskningsmiljøer innen virtuell virkelighet, Institutt for Energiteknikk (IFE). IFE kan gjenskape sentrale avsnitt i norsk rockhistorie, gjøre opplevelsene interaktive og brukertilpasse dem. Det siste innebærer at de virtuelle rockverdenene kan skreddersys til brukerens alder og kunskapsnivå. Således er gjenbruksmulighetene, individuelt, tilnærmet uendelige! Det er dette som er fremtiden for en historiefortelling der nye kapitler med gjevne mellomrom vil måtte tilføyes.

Vi tror i liten grad på å fortelle norsk rockhistorie med gammeldagse museumsgrep. Brillene til Åge Aleksandersen og kortbuksene til Henning Kvitnes er ikke ikoniske nok til å gi denne støyende historien tilstrekkelig løft. Opplevelsessenteret for rock må ganske enkelt kunne skrus til 11 for det lille ekstra du trenger for å banke budskapet helt hjem.