I takt med folket

I en undersøkelse fra SSB svarer 73 prosent at de har et positivt forhold til innvandrere. Disse tallene har begrenset verdi.

TALLKNUSEREN: «På bakgrunn av den unisone hyllesten mediene har gitt SSB?s tall, har jeg sett litt nærmere på SSB?s holdningsundersøkelse om innvandring», skriver kronikkforfatteren. Foto: Lars Eivind Bones
TALLKNUSEREN: «På bakgrunn av den unisone hyllesten mediene har gitt SSB?s tall, har jeg sett litt nærmere på SSB?s holdningsundersøkelse om innvandring», skriver kronikkforfatteren. Foto: Lars Eivind BonesVis mer
Meninger

I en undersøkelse foretatt av SSB (2012) svarer 73 prosent at de har et positivt forhold til innvandrere. Visstnok ti prosentpoeng høyere enn hva som var tilfellet i 2002. SSB har definert en innvandrer som en utenlandskfødt person med to utenlandskfødte foreldre. Byrået har på den måten samlet innvandrere fra alle verdens land i samme kategori. Forhold knyttet til kultur, språk og verdier har byrået funnet irrelevant, og hvorvidt innvandreren er selvhjulpen og økonomisk bidragsyter til samfunnet har heller ikke hatt betydning for SSB. I SSBs verden er alle innvandrere like. En arbeidsinnvandrer fra Sverige vurderes på samme måte som en trygdet, analfabet fembarnsmor fra Somalia. Min påstand er derfor at tallene har begrenset verdi, og at jeg derfor ikke «tror på» dem.

Min skepsis til resultatene fra undersøkelsen vakte stor oppmerksomhet, og over hele landet har mediemangfoldet formidlet det nøyaktig samme budskapet: Nordmenn blir stadig mer begeistret for den kulturelle berikelsen innvandringen fører med seg, og Frp er i utakt med folket. Ifølge Oslos ordfører spiller jeg visstnok i tillegg på innvandrerfrykt.På bakgrunn av den unisone hyllesten mediene har gitt SSBs tall, har jeg sett litt nærmere på SSBs holdningsundersøkelse om innvandring. Dette er en årlig begivenhet som startet i 2002, den siste ble publisert i desember 2012.Undersøkelsene omfatter en rekke påstander om innvandring og viser en tendens som taler gårsdagens «gladsak» midt imot. For mens et ensrettet Medie-Norge ukritisk konkluderer med at folket stadig blir mer positiv til innvandring, forteller SSBs undersøkelse at hovedtrenden i beste fall er stabil, men mer sannsynlig går i negativ retning. I alle fall om vi ser på de siste fem årene (2008- 2012), som vel er det mest interessante, da det er i denne perioden vi har hatt størst vekst i innvandringen.

Gjør man noen få ytterligere bestrebelser kan man eksempelvis lese Integrerings- og mangfoldsdirektoratets integreringsbarometer for 2012. Ikke bare viser denne tall som slår bunnen ut av SSBs holdningsspørsmål, men den er samtidig langt mer nyttig som politisk verktøy og har bedre og mer relevante spørsmål.Eksempelvis viser denne at 45 prosent er helt eller nokså enig i at en ikke bør slippe inn flere innvandrere, altså innvandrerstopp. 80 prosent er helt eller nokså enig i at de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet står i sterk kontrast til verdier i ikke-vestlige samfunn. Et stort flertall mener videre at det norske samfunnet kjennetegnes av felles verdier. Klart flere mener integreringen går dårlig, enn at den går godt, og hele 85 prosent kunne absolutt, eller kanskje, tenke seg å stemme på et parti som stiller større krav til innvandrere.Videre sier et overveldende flertall nei til å bosette flere flyktninger i egen kommune, det uttrykkes sterk skepsis til hijab, arrangert ekteskap eller å la barn gå på skole med høy andel innvandrere.

Flyttemønsteret i Oslo de siste åra taler også for seg. Oslo kommune har nylig publisert 2012-tall for nettoflytting etter bydeler for ikke-vestlig innvandrerbefolkning og innvandrere fra EU og øvrig befolkning. Denne viser at stadig flere etniske nordmenn flytter fra innvandrertette bydeler og at byen segregeres raskt. Nettoutflyttingen av de med norsk bakgrunn fra de fire bydelene i Groruddalen var på 1197 personer i 2012, i 2011 var nettoutflyttingen 876 personer. I tillegg var det en nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn fra Søndre Nordstrand på 327 personer. I løpet av de siste tre åra (2010- 2012) har nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn fra Groruddalen utgjort i alt 3200 personer. Samtidig har 3300 med ikke-vestlig bakgrunn flyttet inn, i tillegg til 2100 med vestlig innvandrerbakgrunn. Det er også svært høy nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn fra Søndre-Nordstrand de siste tre åra.Norge er også, ifølge Eurostat, det landet i Europa med høyest nettoinnvandring på 9,4 per 1000 innbygger. Det er over fem ganger høyere enn EU-snittet som er på 1,8. I tillegg har Finansavisen, på bakgrunn av tall fra SSB, regnet ut at staten i gjennomsnitt påtar seg en framtidig netto kostnadsforpliktelse på 4,1 millioner kroner for hver ikke-vestlig innvandrer som kommer til Norge.

Jeg kan også legge til at det de siste 20 åra er utarbeidet 23 statlige handlingsplaner med mål om å få arbeidsledigheten blant innvandrerne ned. Arbeidsledigheten er imidlertid fremdeles tre ganger så høy som i resten av befolkningen. I tillegg lever et stort antall innvandrere på ulike former for offentlige overføringer. Ifølge tall publisert i Aftenposten er det i samme periode blitt brukt 100 milliarder kroner på å integrere flyktninger, asylsøkere, arbeidssøkere og familiegjenforente i Norge. Det utgjør 20000 kroner på hver av oss.Jeg synes ovennevnte utvikling er lite lystig lesing, men i stedet for å late som om den ikke finner sted eller hylle tilnærmet irrelevante tall, vil jeg gjøre det jeg kan ved å stille krav om reell integrering basert på felles frihetsverdier. Dette vil ikke være mulig dersom vi ikke samtidig reduserer den årlige innvandringen betydelig. Her er folket og Frp helt på linje.

Dagbladet brukte mange spaltemeter i mandagens nettutgave på å hylle holdningstallene fra SSB. Samtidig gjorde avisa sitt ytterste for å framstille meg som useriøs og i utakt med folket. Alt basert på et gjengitt løsrevet sitat fra avisa Vårt Land. Både Oslo Høyres leder og byens ordfører støttet opp under budskapet. I sin iver «glemte» imidlertid avisas journalister å ringe meg for å høre min side av saken. Jeg takker imidlertid for folkets støtte både gjennom nettsakens kommentarspalter og relaterte målinger i sakens anledning.Og for ikke å etterlate noen tvil: Frp er garantisten for en bærekraftig innvandringspolitikk.

PS! Kommentarfeltet er nå stengt på grunn av flere usaklige og hatske ytringer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.