Ibsen for millioner

Gamle skrifter selges om igjen.

KLASSIKERE TIL SALGS: Henrik Ibsen solgte seg ikke billig, og er ikke blitt rimeligere 100 år etter sin død. I disse dager sender Cappelens Antikvariat ut en Ibsen-katalog som teller 545 titler. Prisene går høyt og lavt - men særlig høyt, dersom du skal sikre deg noen klenodier.

OG DE FINS. Ibsens første drama, «Catilina», signert pseudonymet Brynjolf Bjarme, koster 50 000 kroner. «Brand» fins i varierende kvalitet fra 10 000 til 60 000 kroner. Dersom du nøyer deg med sjuende opplag, kan du få et greit eksemplar til 500 kroner. Samfunnsdramaene er rimeligere, med unntak av «De unges forbund». Et «meget fint eksemplar» koster 35 000 kroner. Pent er også eksemplaret av «Digte af Henrik Ibsen» til 25 000 kroner. Dyrest er likevel «Fru Inger til Østraad», trykt slik det ble som føljetong i Illustrert Nyhedsblad og innbundet. Skal du sikre deg denne førsteutgaven, må du ut med 150 000 blanke kroner.

VIKTIGHETEN AV å la bøker stå med vareomslaget på understrekes av «Hedda Gabler». Et perfekt eksemplar uten vareomslag koster 12 000 kroner. Med vareoppslag, derimot, er prisen oppe i 35 000 kroner. De første 219 titlene i katalogen er Ibsen-utgaver. Deretter følger såkalt «ibseniana». Her finner du biografier, håndbøker, avhandlinger, blant annet har man den første boka om Ibsens verk, den tysk-russiske Lou Andreas-Salomes «Henrik Ibsen\'s Frauen-Gestalten nach seinen sechs Familien-Dramen» (1892). Her er fotografier av Ibsen og bøker der Ibsen er nevnt. I ei bok er han intervjuet av Albert Engström, som skriver: «Var denna lilla svartklädda, oändligt putsade, glasögonprydda byråkratiska figur med polisongarna, kalaskulan och de fantastiskt höga klackarna verkligen den man som skrivit \'Brand\' och \'Peer Gynt\' ...?»

DEN KANSKJE MEST megetsigende hilsenen fra sfinxen er å finne på et «papirstykke», en lapp som måler 9,7 ganger 16,1 centimeter og koster 30 000 kroner. Den har muligens vært hengt opp på Ibsens dør, for det er en rift etter en stift øverst på lappen. Der har Ibsen skrevet med sin egen håndskrift: «Journalister-Intervieuere og Autografsamlere kan spare sig Ulejligheden. Vil ikke ha det Rend./Tar ikke imod!/Henrik Ibsen.»

UDØDELIG: Ibsen lever i tekstene sine.