Ibsen, Henrik

Navn:

Henrik Ibsen

(1828-1906)

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Skien, Grimstad, Christiania

og diverse byer i Italia.

Lenker: Se www.ibsen.net, nettsider for Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen, fra 15. januar 2002

Biografi:

Henrik Ibsen er født og oppvokst i Skien. I 1844 flyttet han til Grimstad, hvor han startet sin yrkeskarriere som apotekerlærling. De første skuespillene hans var historiske dramaer, og til disse hører blant annet debuten «Catilina» (1850) og «Fru Inger til Østeraad» (1857). Mange av Ibsens skuespill ble til i Italia, hvor han hadde flere lengre opphold.

Et foreløpig høydepunkt i forfatterskapet kom i 1866 med det dramtiske diktet «Brand». Året etter kom «Peer Gynt», med utgangspunkt i et sagn fra Gudbrandsdalen som var en del av Peter Christen Asbjørnsens innsamlede materiale.

Etter Peer Gynt, skrev Ibsen sine samfunnsdramaer. «Et dukkehjem» fra 1879, der Nora forlater mann og barn, ble opplevd som svært kontroversielt i samtiden. «Gengangere» fra 1881 ble oppfattet som usømmelig på grunn av incest- og syfilistematikk.

Kilde:Fidjestøl m.fl.: Norsk litteratur i tusen år, Cappelen 1996