Ibsen-navnet

DET ER FINT at Oslos ordfører og byrådet vil aksjonere før Ibsen-året 2006 for å fjerne Ibsen-navnet fra den lett parodiske tilknytningen til byens tungtrafikk («Ibsenringen», parkeringshuset osv.). Men det ville være mer enn trist om Oslos mest synlige bidrag til feiringen av byens og Norges verdensberømte dikter skulle være å fjerne Ibsen-navnet der det blir «misbrukt» - byen bør fremfor alt satse på positive tiltak for å gjøre det navnet enda større! Hittil har de andre Ibsen-byene (Skien, Grimstad og Bergen) ligget langt foran i å planlegge hvordan det skal gjøres i 2006. Nå bør Oslo komme desto sterkere inn!

TILFELDIGVIS vet jeg litt om hvordan det gikk til at Ibsen-navnet ble knyttet til et parkeringshus. Det var glødende Ibsen-entusiaster som drev frem forslaget, fordi navnet var altfor lite synlig i det moderne Oslos profil. Så kan vi etterpå mene at Ibsen kunne ha fortjent å gi navn til et langt verdigere prosjekt. Men hadde vi hatt like sterke Ibsen-entusiaster i bystyret, ville nok slike prosjekter ha blitt virkelighet for lenge siden. Bedre sent enn aldri! Nå blir en storstilet markering av Ibsenåret 2006, både i Norge og verden over, planlagt i detalj av årets sekretariat, ledet av Bentein Baardson. De bør ha grunn til å vente seg et viktig bidrag også fra Oslo.