I.C. Dahl og Dresden

Flommen i Elben og oversvømmelsene i Sachsen truet også med å sette hovedverker av I.C. Dahl i fare.

Utgangen ble heldigvis ikke slik som fryktet, men dramaet i Dresden rommer likevel et viktig kapittel i norsk kunsthistorie.

  • Bergenseren Johan Christian Dahl (1788- 1857) begynte som håndverksmaler i hjembyen, ble sponset av Lyder Sagen & Co til læretid i København og endte med europeisk ry og professortittel i maleri på kunstakademiet i Dresden.
Ikke rart at bergenserne visste å sette pris på sitt bysbarn mens han levde, og gjør det fortsatt med «Bjørk i storm» som et av festspillbyens ikoner.

  • Dahl satt ikke bare som sin verdensberømte nabo - Caspar David Friedrich - på en høy akademisk post i Sachsens hovedstad, men ble også innkjøpt til museet Neue Meister med et ti-tall bilder.
To av dem,«Københavns havn i måneskinn» (54 x 72 cm) fra 1835 og det fire år seinere nattemotivet «Blikk mot Dresden»(78 x 130 cm) kan regnes som hovedverker. Ifølge I.C. Dahl-spesialisten, professor Magne Malmanger, er dette arbeider av beste merke fra bergenserens hånd. I tillegg finner man flere av Dahls berømte skystudier fra omkring 1820 i dette museet, men de henger alle i de øverste etasjene og var dermed sikret mot de frådende naturkreftene.

  • Etter Edvard Munch er I.C. Dahl den norske maleren med størst internasjonalt ry fra vår hjemlige kunsthistorie, og han bygde en del av sin maleriproduksjon på motiver fra hjemlandet.
I tillegg tegnet han temaer fra Dresden og omegn som grunnlag for sine større atelierbilder, og ikke så få hadde Elben i fokus, men det var med det stille vannløpet romantisk i måneskinn.

  • «Redelig» var samtidas skussmål om Dahl.
Han står som en mer nøktern naturskildrer enn symboltunge Caspar David Friedrich, og kan kanskje kan fortone seg noe kjedelig i forhold til kollegaen. De deltok imidlertid begge på en stor tysk romantikkutstilling i London på slutten av 90-tallet.

  • I.C. Dahl er også etterspurt på dagens kunstmarked.
Gallerist Ben Frija i Oslo mener at verker av den kvalitet som var utsatt i Dresden-museet, vil komme opp i priser på 10 millioner hos de store auksjonshusene i London og New York. Det knytter seg med andre ord både prosaiske penger og et kunsthistorisk eventyr til fløttmannssønnen fra Bergen. Selv om Dahl tidlig forlot det også den gang kulturfattige hjemlandet, gjorde han sitt til å heve det norske nivået gjennom kunstforeninger som brakte folk i kontakt med gode bilder.