Idealist på børs

Le Mondes børsintroduksjon er et interessant tegn i tida.

Vi er blitt herdet. Historier om gamle raddiser som blir kapitalister, får ikke lenger håret til å reise seg på noen. Enkelte hårstrå løftet likevel litt på seg da det i sommer ble kjent at den venstreorienterte franske avisa Le Monde i høst skal børsnoteres. Avisa skal nå fri til de samme kapitalister som den i årevis har tatt avstand fra. «Fra barrikadene til børsen,» skrev The Financial Times. Le Monde, med sine lange artikler og få bilder, er gjerne selve idealet for avis-puritanere. Den ble grunnlagt i 1944 og har helt siden starten vært en kritisk og uavhengig avis.

  • - Le Mondes børsintroduksjon er et interessant tegn i tida. Mens rebeller med minner fra 1968 kanskje sukker tungt ved tanken på kapital, aksjer og investorer i Le Monde, bryr ikke dagens opprørere seg det døyt. Antiglobaliseringsbevegelsen Attac har Le Mondes datterpublikasjon Le Monde diplomatique som sitt viktigste organ, men børsnotering vil neppe skremme en eneste antiglobalist. Dette er en bevegelse som hever seg over gamle problemstillinger, som lever med motsetninger og inkonsekvenser hele tida. Bare det faktum at arbeidet mot globaliseringen er mulig takket være globaliseringen - i form av Internett, fri bevegelse og færre grenser, er uproblematisk. Å ha en bannerfører som satser på kapitalisters investeringsvilje er i samme klasse. Det hefter ikke.
  • - Ved å legge seg selv ut på børsen håper Le Monde å reise 700- 800 millioner franc. Målet er å sikre avisas hellige og ukrenkelige uavhengighet. Framfor alt hindre et oppkjøp fra en stor multinasjonal mediegruppe. Sjefredaktør Jean-Marie Colombani sier at Le Monde nå lever på nåde, som en fristelse for store konserner. Avisa har nå et opplag på 400000 og en omsetning på over to millioner franc. Overskuddet i fjor var på godt over 60 millioner.
  • Det burde være mulig å friste noen kapitalister med slike tall. En ekstra vri på det hele er at pengene skal brukes til å bygge opp ei egen mediegruppe.

Le Monde eier allerede tre regionaviser og kjøpte nylig ukemagasinet Courrier International. Sjefredaktør Colombani planlegger å bruke børspengene til å kjøpe opp medier i og utenfor Frankrike. Ved å bli multinasjonal og med god kapital i ryggen kan Le Monde dermed fortsette kampen mot de multinasjonale og kapitalsterke.