Ideologisk oppkjøp

OLJEFUSJONEN: Dagbladet argumenter på lederplass 20.12 for at staten bør bruke 30 milliarder kroner på å kjøpe seg opp fra 62% til 67% eierandel i «Nye Statoil». Dette begrunner Dagbladet med at 67% er en «bombesikker posisjon» i selskapet. Dette må vel kunne sies å være et helt nytt fagutrykk innenfor økonomi og næringsliv.Faktum er at 67% eierandel ikke gir staten noen reell økt innflytelse sammenlignet med en eierandel på tett over 50%. Hensikten med offentlig eierskap i Statoil bør være å sikre hovedkontor i Norge. Dette kan sikres selv om staten selger seg ned mot 50%.

DAGBLADET HEVDER i lederartikkelen at mitt standpunkt er ideologisk begrunnet. Men det er tvert i mot Dagbladets standpunkt som er det. Så lenge det gir samme innflytelse å eie 50% er det altså ingen praktiske grunner, ergo bare ideologiske grunner, til å kjøpe seg opp. Dagbladet viser til at det umulig kan være et problem å bruke 30 milliarder på å kjøpe aksjer i «Nye Statoil» fordi vi har så stort oljefond. Jeg mener oljefondet bør forvaltes for å sikre en trygg og god avkastning over tid, ikke for å sikre den eierandel Dagbladet måtte mene er «bombesikker» i et selskap. Oljeprisen har i dag enorm innvirkning på norsk økonomi, staten har store skatteinntekter fra oljesektoren og allerede store eierandeler i oljeselskaper. Å øke eierandelen ytterligere i «Nye Statoil» vil øke statens avhengighet av olje og dermed risikoen ved for eksempel svingninger i oljeprisen. Å investere milliardene Dagbladet vil bruke i Statoil andre steder vil kunne gi bedre og sikrere avkastning over tid.

I DAGENS NÆRINGSLIV 20. desember sier Børsdirektør Bente Landsnes at vi det siste året har fått en statsrabatt på selskapene på Oslo Børs. Altså forteller Børsdirektøren - ikke jeg - at selskapene på Oslo Børs prises lavere enn tidligere på grunn av de rødgrønne politikernes iver etter å styre og etter økt statlig eierskap. Jeg tror et statlig oppkjøp i «Nye Statoil» vil gi uheldige signaler til markedet. Mange vil spørre seg hvorfor staten kjøper seg mer opp, er det for å påvirke selskapet til å ta beslutninger som det ikke ville gjort med større innslag av private eiere? I så fall er jo det et argument for at private eiere skal holde seg unna, og dermed en svekkelse av selskapet.