Action på basketballbanen: «Idrettslagene er selve grunnlaget for utviklingen av framtidas toppidrettsutøvere og lagene er grunnlaget for et langt liv med idrett og fysisk aktivitet», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Erik Berglund
Action på basketballbanen: «Idrettslagene er selve grunnlaget for utviklingen av framtidas toppidrettsutøvere og lagene er grunnlaget for et langt liv med idrett og fysisk aktivitet», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Erik BerglundVis mer

Idrettsglede for ungdom

Dersom vi ikke greier å ta tak i ungdomsfrafallet i norsk idrett, vil idretten slik vi kjenner den i dag bli svekket år for år.

Den viktigste utfordringen for idrettsbevegelsen er ungdomsidretten. Fortsatt velger mange ungdommer bort idrettens organiserte tilbud, og vi mangler ungdom som trenere, ledere og utøvere. Utfordringene er mange og sammensatte.

Det er et tydelig verdivalg for idretten å satse på en idrett som får ungdom til å bli i sitt lokale idrettslag. Vi er fortsatt «verdens beste» på barneidrett og vi når ut til større andeler av barnekullene nå enn noensinne. Men så snart barna blir ungdommer uteblir mange av dem fra treningene - de velger andre måter å være aktive på eller blir inaktive. Utfordringen for lagene våre er å beholde ungdommer lenger og å forhindre inaktivitet.

Norsk idrett må i langt større grad utvikle og tilrettelegge aktivitetstilbud i tråd med ungdommenes egne forutsetninger, ønsker og behov. Mitt ønske er at idrettslagene evner å gi tilbud til de ungdommene som ønsker idrettens fellesskap, men som kanskje ikke har ambisjoner, ferdigheter eller ønske om å trene så mye som skal til for å bli en ener. Jeg vil jobbe for at idrettens fellesskap styrkes gjennom å gi tilbud som ungdom selv skaper, utvikler og fyller med innhold. Jeg har stor tror på ungdommen, og mitt inntrykk er at ungdommen selv ønsker å bidra - bare de får muligheten til det.

Da jeg vokste opp i Hurdal fulgte jeg mine forbilder gjennom radio og aviser. Jeg var spesielt interessert i skøyter og var spent på Hjallis’ comeback i 1954. «Kupper'n» mot Sovjetunionen var også et høydepunkt. Men mine forbilder var i beskjeden grad å finne i mitt eget idrettslag, selv om mange hurdølinger var gode på ski. Alle trenger forbilder og det beste er om vi finner dem i vårt nærmiljø.

I dagens norske idrettsmodell står idrettslagene sentralt. Det er i lagene aktiviteten foregår, det er i lagene aktiviteten styres og det er i lagene framtidas idrett formes - både på aktivitets- og ledersiden. Lagene er selve grunnlaget for utviklingen av framtidas toppidrettsutøvere og lagene er grunnlaget for et langt liv med idrett og fysisk aktivitet. Og kanskje viktigst av alt - idrettslagene er ofte limet i lokalsamfunnet. Idrettslaget (og andre frivillige organisasjoner) er møteplassen for naboer, plassen der ideer utveksles og stedet der erfaringer deles og planer legges. Idrettslaget er noe annet enn jobben, noe mer enn familien og en plass der nye og gamle venner møtes. Med andre ord et godt, lokalt fellesskap.

Det er ikke likegyldig om ungdom velger bort idrettslagene og tilbudet til idretten. Voksne som bryr seg er viktig i barneidretten. Engasjert ungdom er like viktig i ungdomsidretten. Derfor har vi nå utviklet særskilte programmer, som for eksempel «Trenerløypa», for å skaffe og utvikle unge trenere på alle nivåer. Her jobber vi med å sikre ungdom innflytelse på eget idrettstilbud og idrettstilbudet i framtida. Samtidig har vi egne programmer for dem som ønsker å bli ledere.

Den norske og nordiske idrettsmodellen baserer seg både på idrettslag og på frivillig innsats. Gode tilbud til ungdom gjør at de blir i idrettslagene som aktive, trenere eller ledere og ikke minst viderebringer frivillighetskulturen. Dersom vi ikke greier å ta tak i ungdomsfrafallet i norsk idrett vil idretten slik vi kjenner den i dag, bli svekket år for år. Derfor er ungdommen jobb nummer én for Norges Idrettsforbund i tiden som kommer.

Jeg vil sammen med idrettsstyret de neste åra bruke mer ressurser på å skape en idrett som flere ungdommer vil ha. Vår oppfordring til våre rundt 12 000 idrettslag er å ta ungdommen med på råd og med i ulike beslutningsprosesser. Mister de - eller ikke får - medbestemmelse blir idrett og idrettslaget fort uinteressant. Da slutter de. Det forringer dagens idrettsmodell.

Gjør idretten de riktige tingene i tiden som kommer greier vi å gjøre Bøler IF og Aktiv Skøyteklubb - idrettslag jeg selv er knyttet til - og alle andre idrettslag som jeg representerer til aktive ungdomsklubber. Da får barnebarna mine forbilder, ikke bare gjennom media slik jeg gjorde, men også i idrettslagene de selv er aktive. Det øker sannsynligheten for at de også engasjerer seg i disse klubbene som gode ungdomsrepresentanter og som foreldre.

Norsk idrett fikk en ny visjon på idrettstinget i mai. Vi skal ikke lenger bare jobbe for «Idrett for alle», men også for «Idrettsglede for alle». Klarer vi å få gleden inn i den daglige idrett, trening og konkurranser vil ungdommen bli. Det skal jeg gjøre alt jeg kan for å få til.