Iffit Z. Qureshis metode?

DISKRIMINERING: Iffit Z. Qureshi stilte nylig spørsmål ved politiets metoder og angivelige brutalitet i VG. Nå stilles de samme spørsmålene i Dagbladet, og jeg spør meg om det egentlig er hold i Qureshis påstander om politiets metoder.Qureshis generaliserer ganske frisk på basis av egne observasjoner. Overført til norske forhold: Dersom tre menn i en boligblokk er utro, kan man derved slutte at det er en boligblokk av skjørtejegere? Jeg vil også anta at Qureshis data er for spinkle til å konkludere med at norsk politi er et stort problem for innvandrerungdommen.

I NORGE HAR vi stort sett et meget bra politi, selv om det selvsagt også er kritikkverdige forhold. Den danske forskeren Lars Holmberg(1999) gir en god beskrivelse av hvordan politiet jobber etter stereotypier. Når politiet leter etter kriminelle, er de henvist til å lete etter dem som «likner typisk kriminelle». Dette kan selvfølgelig føre til feilvurderinger. For den dårlige kledde innvandreren eller nordmannen, kan gjerne ha råd til en dyr bil - selv om det kan synes påfallende. Slik sett var en afrikaner i Oslo som hadde investert i en dyr sykkel svært uheldig da han ble stoppet flere ganger av politiet etter at han hadde kjøpt en kostbar sykkel. Men det blir helt feil å slutte at dette er rasisme satt i system. For etniske nordmenn blir utsatt for en liknende tankegang. Politiblikket er opptatt av det som er påfallende og mistenkelig, og politiet vil i ofte ha rett i sine antakelser. Men i likhet med andre yrkesgrupper vil de også foreta feilvurderinger. Bør ikke politiet som andre yrkesgrupper ha anledning til å ta feil?

QURESHI TOLKER også PST-sjef Jørn Holmes uttalelser om at vi ikke kan se bort fra at innvandrerungdom kan være en terrortrussel på en noe spesiell måte. I Qureshis kronikk kan man få inntrykk av at Jørn Holme sier dette som et utslag av vond vilje. Jeg ser derimot samme uttalelse som et varsku om at vi må ta integreringen langt mer alvorlig enn vi hittil har gjort. Samtidig som vi ikke må være naive mht. befolkningsgruppers manglende lojalitet til det norske samfunnet. Og her kommer jeg til mitt viktigste ankepunkt mot Qureshis innspill. Ser hun ikke at hun skader mer enn hun opplyser? Er innvandrerungdommen tjent med at politihets blir legitimt?