Ikke akkurat Bokbadet

Det litterære tidsskriftet Vinduet har fått tre nye redaktører. Forfatteren Steffen Sørum og kritikerne Trond Haugen og Janike Kampevold Larsen skal ta tempen på samtidslitteraturen.

- Med denne jobben får jeg tatt pulsen på litteraturen. Som forfatter er det viktig å lese din egen samtid. Jeg tror denne jobben vil gagne meg som forfatter og omvendt, sier Steffen Sørum. Sammen med Trond Haugen og Janike Kampevold Larsen utgjør han redaktørstaben i Vinduet de neste tre åra.

Samfunnspolitisk

- Hva slags forventninger har dere til den norske litteraturen?

Kampevold Larsen: - Dette er ikke en forventning, men jeg tror vi vil få en litteratur som forholder seg mer til samfunnspolitiske spørsmål. Jeg tror for eksempel 11. september vil avspeile seg i måten folk skriver på og hva de skriver om.

Sørum: - Jeg tror ikke hendelsene i høst kommer til å bety så mye som man vil ha det til.

Haugen: - Jeg håper at det kommer like mange reaksjoner på sjuende oktober, dagen da amerikanerne begynte bombingene i Afghanistan. Det er vanskelig å spå framtida, men man kan tenke seg ulike forsøk på å skrive litteratur som forholder seg til det vi har opplevd. Vi kan få en ny avantgarde, eller vi kan få poplitteratur. Det kan gå i alle retninger. Vår oppgave er å lytte til det som skjer, forstå det og kommentere det.

Sørum: - Jeg tror vi kommer til å se en litteratur som beveger seg fra det landlige til de mer sammensatte urbane kulturene.

Haugen: - Jeg håper man vil se en eksperimentvilje, at kommende forfattere fortsetter å prøve sjangrer og skrivemåter.

Klinten fra hveten

De tre redaktørene lover at Vinduet fortsatt vil være et viktig forum for kommende forfattere, og Trond Haugen understreker at alle presentasjoner av nye forfatterstemmer vil bli akkompagnert av en begrunnelse på hvorfor teksten blir trykt i Vinduet.

- Hva slags litteratur drømmer dere om å oppdage neste bokhøst?

Kampevold Larsen:

- Jeg ønsker meg ei bok, gjerne av en kvinne, som med intellektuell styrke og skarpsindighet ser kritisk på den norske innkapslede erfaringen.

Sørum: - Min drøm er en roman som heter «Jeg skylder dem så mye», om en mann på 27- 28 år med en familie han tar vare på. Jeg drømmer om en roman som handler om at vi trenger hverandre.

Kampevold Larsen: - Ja, fellesskap står ikke sterkt i samfunnet for tida.

Haugen: - Mitt ønske er ei bok fra en kvinne eller mann, gjerne med innvandrerbakgrunn, med et uttrykk som er vanskelig å forstå fordi vi ikke er vant til det, som slaktes i dagspressen, men som hylles av Vinduet. Seinere kommer resten av det litterære Norge halsende etter. Det er vår oppgave å skille klinten fra hveten.

Debutanter

Kampevold Larsen: - Vi kommer til å bruke mye energi på å finne nye stemmer. Det er like viktig å finne nye og gode skribenter som å finne nye og gode forfattere. Vi trenger like mye god tenkning rundt litteratur som vi trenger litteratur.

- Sidestiller dere forfattere med kritikere?

Haugen: - Ja, for uten dyktige skribenter er det stor fare for at gode forfattere forsvinner. Derfor trenger vi noen som kan være der og fange opp nye talenter.

- Er dere enige med Grethe Nestor, som hevder at noen av kritikerne er blitt for gamle?

Sørum: - Dette har ingenting med alder å gjøre.

Kampevold Larsen: - Enig. Det har med våkenhet å gjøre.

Haugen: - Jeg synes av og til at kritikerne er for sløve. Det håper jeg å kunne gjøre noe med.

Steffen Sørum er forfatter og representerer ifølge seg selv en motvekt til ekspertisen på redaktørkontoret. Både Haugen og Kampevold Larsen har sin bakgrunn fra Universitetet i Oslo, men de nye redaktørene tror ikke Vinduet blir mer vitenskapelig av den grunn.

Kunnskap

Kampevold Larsen: - Vinduet blir ikke mer litteraturvitenskapelig med oss som redaktører. Teori er noe annet enn tenkning rundt litteratur, men vitenskapen kommer til å ligge i bunnen for mye av stoffet. En skribent som kan mye, skriver alltid bedre enn en skribent uten teoretisk bakgrunn.

Haugen: - Hovedpoenget er at vi tre er interessert i samtidslitteraturen og at vi ønsker å finne ut hva som skjer i samtidslitteraturen. Kunnskap om litteratur gjør det lettere å sammenlikne eldre uttrykk med det nye. På den måten håper vi å kunne motvirke den kollektive korttidshukommelsen.

Hvem er den gjennomsnittlige leseren av Vinduet?

Kampevold Larsen: - Vanskelig å si, men jeg tror den jevne leser av Vinduet er blitt yngre de siste åra.

Haugen: - Jeg ser dem for meg som sultne og interesserte mennesker mellom 18 og 90.

- Hva vil dere egentlig med denne jobben?

Haugen: - Vi føler ikke for å gå ut med en programerklæring. Vi vil være åpne overfor samtidslitteraturen.

Kampevold Larsen: - Dette er en anledning til å presentere litteratur og perspektiver som vi synes bør være en del av en god samtale omkring litteratur.

Sørum: - Får du muligheten til å synliggjøre litteraturen, så sier du jo ja takk.

Haugen: - Denne jobben gir deg en utfordrende mulighet til å være med på å påvirke hvordan man forstår litteratur i Norge.

REDAKTØRER: - Vi ønsker å flytte perspektivet og kommer til å ha en større insistering på det rent litterære, sier Janike Kampevold Larsen. Sammen med forfatteren Steffen Sørum (midten) og Trond Haugen skal hun lede det litterære tidsskriftet Vinduet de kommende tre åra. Første nummer kommer i april.