Ikke bare norsk-pakistanere

UTENRIKSDEKNING: NRK-journalisten Noman Mubashir er skuffet over at NRK ikke har norskpakistanske journalister på plass for å dekke utviklingen i Pakistan. I Dagbladet 6/1 antyder han at TV2 er mer interessant, fordi de har et nyhetsanker og en utsendt reporter som begge har pakistanske foreldre.

Jeg tror ikke folk er så opptatt av hvem som er foreldrene til journalistene i TV. Men Mubashir er på villspor når han ønsker å favorisere norskpakistanere som reportere i Pakistan.

Ingen forlanger norskamerikanske journalister når NRK og TV2 skal dekke begivenheter i Washington og president Bush’s gjøren og laden.

Ingen forlanger at det må være tyskættede journalister på plass for å forklare om hendelser i Berlin og der omkring. Snarere tvert imot, norske journalister som Jahn Otto Johansen og Arnt Stephansen har i årevis holdt oss orientert på en utmerket måte. Og hva med den legendariske NRK-korrespondenten Richard Herrmann i London? Det gjorde ingenting at han ikke var av engelsk opprinnelse.

Mubashir er en ypperlig journalist. Men det kan være ulemper knyttet til at han eller andre norsk-pakistanere får styre informasjonsstrømmen fra Pakistan til Norge. De kan ha forutinntatte holdninger eller på annen måte være tilhengere av bestemte grupper, partier eller politikere, og motstandere av andre. Hvis deres reportasjer bærer preg av det, kan det være vanskelig for oss her i Norge å oppdage det.

Det er ikke noe galt i at én TV-kanal har en norsk-pakistaner som reporter i Pakistan, men det bør så avgjort ikke gjøre det til en plikt for alle andre å ha det.