DØMT:   Thorleif Enger.
DØMT: Thorleif Enger.Vis mer

Ikke bare til pynt

Korrupsjon er en fornærmelse mot verdens fattigste.

Meninger

Yara-dommen i Oslo tingrett er klar og knusende for de bedriftslederne som bidro til korrupsjonen i Libya. Dommen svir trolig sterkest for topplederen som blir tillagt et spesielt ansvar for at resten av organisasjonen opptrer i samsvar med lov og konvensjoner og interne regler. Dommen er anket til høyere rett. Men den er et viktig signal om at norsk rett nå er på linje med deler av internasjonal rett også i saker som har med korrupsjon og bestikkelser å gjøre.

Korrupsjon er en fornærmelse mot verdens fattigste fordi den beriker dem som er rike og har makt fra før, og berøver fellesskapet penger som kunne bidra til å løfte dem som lever i fattigdom og nød. Antakelig reduserer den også bedriftenes egne inntekter selv om den gjennomføres for å styrke dem. Den fordyrer varer og tjenester og står i veien for utvikling. Korrupsjon er et uttrykk for at makt og penger finner hverandre og er like gammel som verdenshandelen. Med den moderne globaliseringen av økonomien har utvidet rommet for fristelser. Beløpene som inngår i korrupsjon og bestikkelser er blitt astronomiske.

Korrupsjon representerer en fare for sunnheten i det kapitalistiske systemet, og har åpnet nasjonale myndigheters og internasjonale økonomiske institusjoners øyne for skadevirkningene. Internasjonale konvensjoner i regi av OECD var første skritt på veien for flere tiår siden, og de ble fulgt opp av EU, Europarådet og nasjonal lovgivning. Det var dessuten viktig at USA gikk i spissen med lover og nådeløs rettshåndhevelse.

Vi har også tidligere hatt korrupsjonssaker knyttet til noen av våre største selskaper. Telenors og Statoils befatning med politikere i land med høy korrupsjonsrisiko har vist at store internasjonale selskaper trenger uopphørlig oppmerksomhet om så vel lov som etikk. Det er ikke nok å vise til interne anti-korrupsjonsregler og flagge høy etisk standard dersom holdningene hos de ansvarlige ikke er i samsvar med de vakre ord. Det holder ikke lenger å vise til at «alle andre» gjør det. Tingrettsdommen mot toppsjef Thorleif Enger i Yara viser at det heller ikke er tilstrekkelig å holde intern avstand til korrupsjonen. Den som er den øverste leder, har også det største ansvaret.