Ikke drikk!

Myndighetene har forsømt seg kraftig når det gjelder folkeopplysning om alkohol og graviditet.

GRAVIDE OG ALKOHOL: Sosial- og helsedirektoratet har endelig bestemt seg for å advare mot bruk av alkohol under svangerskapet. Det var på tide.

Den 27. oktober 1998 skrev jeg i Dagbladet debattinnlegget «Gravide bør ikke drikke alkohol». I forbindelse med et bokprosjekt måtte jeg sette meg inn i forskning om temaet, og fant flere studier som tydet på at selv alkohol i små mengder kunne skade fosteret. Konsentrasjonsproblemer og lærevansker ble nevnt som mulige følgetilstander. Jeg fikk relativt sterk motbør etter at advarselen kom på trykk. Blant annet ble jeg ved en anledning skjelt ut av en professor ved Rikshospitalet i programmet Sytten tretti på P4. Sosial- og helsedirektoratet har sittet på vent og forholdt seg forbausende tause i denne saken.

Nå er gamle kunnskaper plutselig heldigvis blitt som nye. Sylvia Brustad går nå ut og advarer mot enhver bruk av alkohol under svangerskapet. Riktignok er det kommet enda flere studier som underbygger det vi har visst veldig lenge, men det er ingen formildende omstendighet når det gjelder den unnlatelsessynden som er begått i denne saken.

Ansvarlige myndigheter har forsømt seg kraftig når det gjelder folkeopplysning om alkohol og graviditet. De må påta seg ansvaret for eventuelle skader som barn er blitt påført som en følge av at mange ikke har vært klar over hvor lite alkohol som skal til for at fosteret kan bli skadet.

Ikke drikk!