- Ikke driv gjøn med Jesus!

- Og så ser du og få få av ham den piggtrådhatten han har på hodet.

Slike replikker på TV knyttet til Jesu lidelseshistorie rører ved følelser på et dypt plan, skriver Kristelig Kringkastingslag (KKL). Laget har utarbeidet en forskningsrapport om blasfemi som helgeunderholdning på NRK TV.

Eller rettere sagt; hvordan publikum opplever gudsbespottelse via underholdningsprogram i NRK TV.

Rapporten bygger på brev som TV-seere har sendt NRK, Kringkastingsrådet og KKL.

Ikke overraskende er det Kirkevaag, Lystad og Mjøen (KLM) og Otto Jespersen (O.J.) som har fått folk til å skrive klagebrev.

Forskningsleder Ann-Karin Bleivik konkluderer med at den religiøse følelse til enkeltmennesker som ser slike program er ubeskyttet, og at mange seere blir såret og krenket.

Det er spesielt når programmene driver gjøn med Jesu korsfestelse og Guds person at seerne føler seg krenket, viser rapporten.