Ikke fly med Ryanair

ARBEIDSFORHOLD: Ansatte i Ryanair må selv betale for arbeidsuniform og sertifikater, og får bare betalt for tiden de er i lufta.

Komiske Ali: Ingen i Michael O?Learys Ryanair er fagorganisert. Det minner om valg i Saddam Husseins Irak, der valgdeltakelsen var på over 100 prosent, skriver kronikkforfatteren fra Parat, en organisasjon i YS som organiserer nærmere 30 000 arbeidstakere.  Foto: Scanpix
Komiske Ali: Ingen i Michael O?Learys Ryanair er fagorganisert. Det minner om valg i Saddam Husseins Irak, der valgdeltakelsen var på over 100 prosent, skriver kronikkforfatteren fra Parat, en organisasjon i YS som organiserer nærmere 30 000 arbeidstakere. Foto: ScanpixVis mer

Parats hovedstyre vedtok den 2. september at organisasjonens ansatte og tillitsvalgte ikke skal reise med Ryanair når de er på oppdrag for Parat. Andre arbeidstakerorganisasjoner har fulgt etter. Noen kaller dette boikott, jeg kaller det en forbrukeraksjon. Som forbruker av reiser, velger Parat å bruke andre flyselskap enn Ryanair. Og det er vi i vår fulle rett til. Nettopp av hensyn til vår oppgave og våre medlemmers interesser.

Ryanairs sjef Michael O'Leary kaller dette sløsing, ja sågar misbruk av medlemmenes penger. O'Leary mener vi i lys av finanskrisen må benytte de billigste leverandørene, og reise med de billigste flyselskapene. Det er nettopp der Ryanair sjefen misforstår, og viser sin manglende innsikt i en fagforenings oppgave og ansvar.

Hadde prisen vært det viktigste når vi handler varer og tjenester, kunne jeg vært tilbøyelig til å være enig med O'Leary. Dessverre for ham, setter vi flere krav til våre leverandører enn pris alene. I samme ånd som vi ikke ønsker å kjøpe varer produsert på diverse uakseptable måter i fjerne himmelstrøk, stiller vi etiske krav også til de flyselskapene vi velger blant når vi skal fly.

Hva er det så vi mener er feil med Ryanair? Det viktigste for oss som fagforbund, er at ansatte i de selskap vi handler med ikke bare har rett til, men også får anledning til å organisere seg i en fagforening. Dersom de ansatte ønsker det selv, selvsagt. Det er en grunnleggende menneskerettighet. Det er ikke tilfelle i Ryanair. I dag er det meg bekjent ingen fagforening, verken for piloter eller kabinansatte, i O'Learys selskap.

Hvorfor? Når O'Leary sier at alle ansatte får organisere seg, men i samme setning sier klart ifra at Ryanair ikke vil forhandle med en fagforening, uansett, viser han all tydelighet at han ikke respekterer de ansattes demokratiske, faglige og sosiale rettigheter. Med nesten 7500 ansatte, er det ganske merkelig at ingen vil organisere seg.

I tilsvarende yrker blant ansatte i Europa er organisasjonsgraden på rundt 90 prosent. I Ryanair er den null prosent. Dette minner minne meg litt om valg i Irak under Saddams Husseins regime. Der var valgdeltakelsen til tider over 100 prosent, og alle stemte for Hussein. Kanskje er det derfor O'Leary av noen kalles komiske Ali.

Vi vet at flygende personell i Ryanair bare får betalt for den tiden de faktisk er i luften. Hjemmevakter, eller tiden før og etter en flyging får de ikke betalt for. Til sammenlikning ville dette for en rørlegger bety betaling bare når hun eller han faktisk jobber med et rør i hånda. Ingenting før eller etter. Ville en norsk rørlegger akseptere dette? Ville du akseptert det?

Ryanairs ansatte må kjøpe uniformen sin selv, av Ryanair som foruten å selge uniformen, lister opp hva de ansatte må ha i tillegg for å kunne jobbe om bord. De må selv betale for alle sertifikater, sikkerhetssjekker, den årlige myndighetspålagte treninga og alt det andre ansatte tar som en selvfølge at arbeidsgiver dekker. Og på samme måte som med uniformene, er det Ryanair som leverer og prissetter treninga. Personellet må selv betale for, og organisere overnattinger når de flyr slik at de ikke kommer til hjemstedet etter endt arbeidsøkt.

Hvorfor vil likevel folk jobbe for Ryanair? I valget mellom å jobbe som kabinpersonale eller pilot i Ryanair, kontra å være arbeidsledig i dagens Europeiske arbeidsmarked, er det kanskje ikke så rart. Men historier om polske kabinansatte med base i London, som må få sendt penger hjemmefra for å overleve, sier litt om det O'Leary kaller høye gjennomsnittslønner.

Parat kunne lukket øynene for den praksisen Ryanair har overfor sine ansatte. Det hadde gjort det hele enklere for oss. Vi ville kanskje lurt oss selv til å tro det er billigere også. Parat har ikke, og vil uansett ikke kunne få medlemmer i Ryanair, fordi de aller fleste er ansatt i Irland, det er ikke derfor vi sier ifra. Vi kunne vært konsekvente og kjøpt alle varer og tjenester der de var billigst. Da ville vi sett bort fra at vi også har et etisk ansvar som forbrukere.

Varer produsert av barn og arbeidere som jobber under svært farlige og helseskadelige forhold, er ofte billig. Det samme er svart arbeid, men vi ville ikke benytte oss av det heller.

KRONIKKFORFATTEREN: Vegard Einan.
KRONIKKFORFATTEREN: Vegard Einan. Vis mer