FEIL VEI: «Hvis intensjonen er å bedre tilbudet til personer utsatt for overgrep må kompetansen på vold og overgrep samles, ikke splittes», skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
FEIL VEI: «Hvis intensjonen er å bedre tilbudet til personer utsatt for overgrep må kompetansen på vold og overgrep samles, ikke splittes», skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Ikke flytt overgrepsmottakene

Med regjeringens forslag kan det bli vanskelig å gi et fullverdig tilbud til relasjonsvoldsutsatte.

Regjeringens stortingsmelding om vold i nære relasjoner inneholder mye bra, men er et tilbakeslag for det akutte helsetilbudet til personer utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Regjeringen foreslår at overgrepsmottak for personer utsatt for seksuelle overgrep legges til spesialisthelsetjenestene på sykehus fra 2015. Personer utsatt for relasjonsvold skal fortsatt behandles i primærhelsetjenesten, dvs. legevakter og fastleger, men ikke i organiserte overgrepsmottak. Overgrepsarbeidet splittes, de fleste av dagens mottak avvikles, og det blir vanskelig å gi et fullverdig tilbud til relasjonsvoldsutsatte. Vi er bekymret for konsekvensene for begge pasientgrupper.

Mennesker utsatt for seksuelle overgrep og relasjonsvold har behov for samme helhetlige helsetilbud: Et døgnåpent lavterskeltilbud med likeverdig tilbud til kvinner og menn, hvor man får psykososial støtte, medisinsk behandling samt rettsmedisinsk skadedokumentasjon og sporsikring i tilfelle anmeldelse. Akuttarbeidet er krevende med tanke på tid og kompetanse, det er nødvendig med bred medisinsk kunnskap kombinert med rettsmedisin.

Dagens 24 norske overgrepsmottak er forankret i primærhelsetjenesten, de fleste lokalisert til legevakt, syv ved sykehus. Legevaktene har lang erfaring og gode faglige forutsetninger for arbeidet. Siden 2007 har feltet blitt løftet via sentrale midler, det er skapt et landsdekkende fagmiljø og saksmassen er doblet på ti år.

Stortingsmeldingens forslag slår bena under den utvikling som er i gang. Arbeidet for seksualvoldsutsatte nullstilles, tjenestene må bygges opp fra grunnen av samtidig som eksisterende fagmiljø gravlegges. Tilbudet til relasjonsvoldsutsatte er i mange tilfeller ikke godt nok i dag, og det er store mørketall. Det blir vanskelig å gi et fullverdig tilbud til denne gruppen uten tilgang til overgrepsmottakenes beredskap, kompetanse og tid. Det faktum at relasjonsvold ofte omfatter seksuelle overgrep bidrar til at det er uhensiktsmessig å splitte det akutte overgrepsarbeidet.

Hvis intensjonen er å bedre tilbudet til personer utsatt for overgrep må kompetansen på vold og overgrep samles, ikke splittes, og dagens overgrepsmottak videreføres og styrkes, ikke nedlegges.