MOXNES-SAKEN:Tidligere bystyremedlem Erling Folkvord ber kommuneadvokat Hanne Harlem innrette seg etter dommen i Moxnes-saken.Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
MOXNES-SAKEN:Tidligere bystyremedlem Erling Folkvord ber kommuneadvokat Hanne Harlem innrette seg etter dommen i Moxnes-saken.Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Ikke gi flere lovstridige råd!

Vi antar at Hanne Harlem møter et lydhørt publikum når hun forteller om hvordan hun heretter skal leve med offentleglova.

Meninger

Torsdag står dette vanskelige spørsmålet på den årlige Offentligdagens dagsorden. Tidligere justisminister Hanne Harlem, som i noen år har vært kommuneadvokat i Oslo, holder foredrag. Hun var også aktør i Lindebergsaken.

Den startet for akkurat fire år siden med at en daværende sykehjemsoverlege i Oslo rettet falsk voldtektsanklage mot hjelpepleier Stig Berntsen. Både daværende direktør i Sykehjemsetaten og daværende eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) fulgte opp.

I en granskingsrapport rettet Kommunerevisjonen skarp kritikk mot både byråder og direktører.

Da Rødt offentliggjorde hemmeligstempla deler av denne rapporten, ba ordfører Fabian Stang (H) om råd. Kommuneadvokat Harlem utredet og var klinkende klar: Rødts gruppeleder i bystyret, Bjørnar Moxnes hadde brutt den lovbestemte taushetsplikten. Dermed vedtok bystyret anmeldelse.

Oslo tingretts frikjennelsesdom i Moxnes-saken viser i detalj at kommuneadvokat Harlem ga råd i strid med loven. Vi antar derfor at hun møter et lydhørt publikum når hun torsdag forteller om hvordan hun heretter skal leve med offentleglova.

I åpenhetens navn bør hun i tillegg fortelle allmennheten om hun nå vil innrette seg etter dommen i Moxnes-saken og unngå å gi bystyret flere lovstridige råd.