Strid om Pensjon:  Tariffoppgjøret for ansatte i teater, orkester og opera har gått i stå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Strid om Pensjon: Tariffoppgjøret for ansatte i teater, orkester og opera har gått i stå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Ikke glem kulturarbeiderne

Uforståelig at arbeidsgiverforeningen Spekter ikke vil ha dialog om kulturarbeidernes pensjon.

Meninger

For første gang på mange år har et tariffoppgjør gått helt i stå. I tariffoppgjøret for kulturarbeiderne er det ingen som vil bryte forhandlingene, og heller ingen som vil fortsette dem. Situasjonene er fastlåst, og årsaken er strid om pensjon.

Bakgrunnen for konflikten er at arbeidsgiverne for de ansatte i teater, orkester, ballett og opera ba de ansatte om å være med på og vurdere alternativer til dagens ordning som er en ytelsesbasert pensjon. Ordningen slik den er i dag gir røde tall og truer driften av flere scener, blant annet på grunn av strenge regnskapsregler.

Arbeidstakerne takket ja til invitasjonen, men stilte noen krav: En ny ordning må være forutsigbar, livsvarig og være lik for kvinner og menn. Dette ligger i dagens ytelsesordning og må videreføres, mener de ansattes organisasjoner. Med disse kravene ble idyllen brutt. Hybridpensjonen inneholder disse elementene. Den er en slags innskuddspensjon, men fordeler risikoen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Arbeidsgiverforeningen Spekter, som fører forhandlingene for arbeidsgiversiden sa nei. De vil ha en ren innskuddspensjon.

Beregninger som Sparebank1 har gjort viser at en ung kvinne med moderat inntekt vil få 36.000 mer i året med hybridpensjon, i alle år hun er pensjonist, enn med en innskuddspensjon. Det er overraskende at Spekters direktør Anne-Kari Bratten tillater at hennes organisasjon fremmer krav som fører til forskjellsbehandling av kvinner. Hybridpensjonen er livsvarig og vil gi høyere pensjon, også for menn. En mann, født i 1988 som har en begynnerlønn på 400 000.- vil få en pensjon som er 19 000.- høyere hvert år i alle de drøyt 23 årene han vil være pensjonist.

Problemene knyttet til dagens pensjonsordning for de ansatte i teater, opera, ballett og orkester er store. Regnskapsregler fører til at dagens ordning binder opp egenkapital og gir røde tall i regnskapene til mange institusjoner. I den fastlåste situasjonen løper denne ordningen, flere scener vurderer å droppe oppsetninger. Dersom arbeidsgiverforeningen Spekter hadde kommet sine medarbeidere i møte, ville det frigjort 40 millioner i året og samtidig løst de regnskapstekniske problemene.

For oss er det uforståelig at Spekter ikke vil ha dialog. Det var arbeidsgiverne som inviterte til å vurdere pensjonsordningen. Hybridpensjon er et Columbi egg, det gjenstår bare at Spekter sier ja til den.